Quốc hội thể hiện đúng quyền năng giám sát và chia sẻ, đồng hành với Chính phủ

Tin tức - Ngày đăng : 12:09, 06/11/2022

(thitruongtaichinhtiente.vn) -Sau 2,5 ngày làm việc, khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trí tuệ, sôi nổi và trách nhiệm cao, chiều ngày 5/11, Quốc hội đã hoàn thành phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu kết thúc phiên chất vấn và trả lời chất vấn

Phát biểu kết thúc phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, sau 2,5 ngày làm việc rất khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trí tuệ, sôi nổi trên tinh thần xây dựng và trách nhiệm cao, Quốc hội đã hoàn thành tốt đẹp phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Quốc hội đã tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn đối với 4 nhóm vấn đề liên quan đến lĩnh vực phụ trách của: Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Tổng Thanh tra Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã phát biểu làm rõ những vấn đề thuộc trách nhiệm chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và trực tiếp trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội.

Cùng với các Bộ trưởng, trưởng ngành chịu trách nhiệm trả lời chính, đã có 4/4 Phó Thủ tướng Chính phủ, 7 Bộ trưởng gồm các Bộ: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Công thương và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã tham gia trả lời giải trình làm rõ thêm các nội dung liên quan.

Tham gia phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp có 345 lượt đại biểu Quốc hội đăng ký tham gia chất vấn, trong đó có 149 lượt đại biểu đã chất vấn và 22 lượt đại biểu tranh luận.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội ghi nhận kết quả phiên chất vấn tại kỳ họp này cho thấy, các vị đại biểu Quốc hội đã nắm chắc tình hình thực tiễn, phản ánh được tâm tư, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân cả nước, nêu câu hỏi ngắn gọn, rõ ràng, bám sát vào chủ đề chất vấn, đi thẳng vào vấn đề và tranh luận thẳng thắn, mang tính xây dựng, trách nhiệm cao.

Nhiều đại biểu Quốc hội đặt lại câu hỏi tranh luận, đồng thời chỉ ra những hạn chế, yếu kém với mong muốn Chính phủ, các bộ, ngành, tiếp tục có các giải pháp phù hợp để khắc phục. Nội dung chất vấn của các vị đại biểu Quốc hội thể hiện vai trò, trách nhiệm, quyền giám sát của Quốc hội, cũng chính là sự chia sẻ, đồng hành trong quản lý, điều hành của Chính phủ, các bộ, ngành, tìm ra các giải pháp, các quyết sách phù hợp, đáp ứng niềm tin và sự mong mỏi của cử tri và Nhân dân cả nước.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng cho biết, Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, trưởng ngành với tinh thần trách nhiệm cao đã trả lời đúng trọng tâm, trực tiếp vào vấn đề được chất vấn, không né tránh, giải trình làm rõ nhiều vấn đề đại biểu nêu đồng thời nghiêm túc thẳng thắn nhận trách nhiệm về những mặt còn tồn tại, hạn chế của ngành, lĩnh vực, đưa ra được các giải pháp thiết thực, hiệu quả, khả thi cho trước mắt và lâu dài, cam kết khắc phục những tồn tại, quyết tâm tạo sự chuyển biến tích cực trong thời gian tới.

“Quốc hội hoan nghênh sự nghiêm túc, cầu thị, trách nhiệm cao của Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, trưởng ngành trong việc trả lời chất vấn và thực hiện những điều đã cam kết trước Quốc hội, cử tri, Nhân dân cả nước từ những kỳ họp trước, cũng như kỳ họp này”, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ.

Quốc hội yêu cầu Chính phủ, các cấp, các ngành nghiên cứu tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc ý kiến của đại biểu Quốc hội, ý kiến của cử tri và Nhân dân gửi đến các kỳ họp, triển khai kịp thời, đồng bộ các giải pháp cần thiết, khắc phục những hạn chế, yếu kém nhằm tạo chuyển biến tích cực đối với những lĩnh vực vừa được chất vấn.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết Quốc hội sẽ ban hành Nghị quyết về chất vấn tại kỳ họp này.

Đồng thời khẳng định, việc lựa chọn đúng và trúng vấn đề, đổi mới phương pháp chất vấn tại các kỳ họp Quốc hội, cùng với tâm huyết, thẳng thắn, tinh thần trách nhiệm cao trước Quốc hội, cử tri và Nhân dân cả nước của người chất vấn và người trả lời chất vấn đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động chất vấn, bảo đảm các nội dung chất vấn hướng đúng trọng tâm; qua đó, giúp các đại biểu Quốc hội đánh giá được kết quả thực thi nhiệm vụ của người trả lời chất vấn đối với các quyền hạn được giao.

Với tinh thần dân chủ, công khai, hoạt động chất vấn đã tác động mạnh mẽ đến hoạt động của bộ máy nhà nước và người đứng đầu cơ quan nhà nước, thúc đẩy việc thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nêu rõ.

Trên cơ sở chất vấn của các vị đại biểu Quốc hội và trả lời của các thành viên Chính phủ và kết luận của từng phiên chất vấn về từng nhóm vấn đề, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ nghiên cứu, chuẩn bị dự thảo Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV trình Quốc hội xem xét, thông qua tại phiên bế mạc kỳ họp này, làm cơ sở pháp lý trong triển khai thực hiện cũng như việc theo dõi, giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội và cử tri, Nhân dân cả nước.

Nhân dịp này, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi lời cảm ơn các vị khách quý, cử tri và Nhân dân cả nước đã dành thời gian quan tâm theo dõi, giám sát hoạt động chất vấn tại kỳ họp; Thủ tướng Chính phủ, các thành viên của Chính phủ, các Bộ trưởng, trưởng ngành đã có sự chuẩn bị chu đáo, trực tiếp trả lời chất vấn và tham gia giải trình các vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm; các đại biểu Quốc hội đã tích cực nghiên cứu, tham gia chất vấn với nhiều ý kiến thẳng thắn, sắc sảo, thiết thực; các cơ quan thông tấn, báo chí đã kịp thời đưa tin, tổ chức phát thanh, truyền hình trực tiếp để cử tri và Nhân dân cả nước theo dõi, giúp cho hoạt động của Quốc hội ngày càng gần gũi với Nhân dân hơn.

Thanh Hải