Ngân hàng Nhà nước yêu cầu đảm bảo an toàn kho quỹ dịp Tết

Nghiệp vụ Tài chính Ngân hàng - Ngày đăng : 16:49, 16/12/2022

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Nhà nước vừa có công văn số 8839/NHNN-PHKQ về việc đảm bảo an toàn kho quỹ, đặc biệt dịp Tết Nguyên đán Quý Mão.

Công văn của NHNN nêu rõ, thời gian qua, NHNN đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, chấn chỉnh và hướng dẫn NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố, Sở Giao dịch NHNN, các tổ chức tín dụng, chỉ nhánh ngân hàng nước ngoài về công tác đảm bảo an toàn kho quỹ, trong đó gần nhất có văn bản số 5944/NHNN-PHKQ ngày 26/8/2022.

Xuất phát từ tình hình hoạt động kho quỹ, giao dịch tiền mặt tăng lên vào cuối năm, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán, bên cạnh đó, tình hình an ninh trật tự thường diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá bảo quản trong kho quỹ, trong giao dịch với khách hàng và trên đường vận chuyển.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá do ngân hàng quản lý và bảo quản, NHNN yêu cầu các đơn vị chấp hành nghiêm các quy định, quy trình nghiệp vụ về công tác kho quỹ.

Đồng thời tập trung thực hiện một số nội dung.

Thứ nhất, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong việc thực hiện các quy định, quy trình nghiệp vụ, công tác giám sát đảm bảo an toàn hoạt động kho quỹ, công tác canh gác, bảo vệ trụ sở kiêm kho tiền và bảo quản tài sản.

Thứ hai, chấp hành nghiêm các nội dung trong Công văn số 5944/NHNN-PHKQ ngày 26/8/2022 về các nội dung kiểm tra, kiểm kê định kỳ, đột xuất; diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, phòng chống thiên tai, phòng chống tội phạm trộm, cướp tài sản ngân hàng.

Thứ ba, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp thiếu trách nhiệm, chủ quan và không thực hiện đúng quy định để xảy ra những tổn thất cho đơn vị. Trong mọi trường hợp, Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Thống đốc NHNN về đảm bảo an toàn tuyệt đối tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá do đơn vị quản lý và bảo quản.

NHNN yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các nội dung nêu trên; nếu có vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo về NHNN Việt Nam (qua Cục Phát hành và Kho quỹ) để xem xét, xử lý.

Bùi Trang