Trách nhiệm và sự đồng thuận

Vấn đề - Nhận định - Ngày đăng : 08:14, 21/12/2022

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Với trách nhiệm được giao, Ngân hàng Trung ương đã sử dụng linh hoạt các công cụ chính sách và vận dụng sáng tạo các công cụ quản lý khác cùng sự chung tay đúng lúc, kịp thời của Hiệp hội Ngân hàng để phát huy được sức mạnh của sự đoàn kết, đồng thuận, dám nghĩ, dám làm tạo động lực cho tăng trưởng và phát triển bền vững của doanh nghiệp và nền kinh tế bằng những hành động cụ thể, thiết thực.

Thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển là trách nhiệm của ngành Ngân hàng trong quá trình phát triển kinh tế xã hội đất nước.

Trong bối cảnh hiện nay, khi nhiều nền kinh tế, khu vực kinh tế gặp khó khăn, lạm phát tăng và suy giảm kinh tế có tác động ảnh hưởng nhất định đến kinh tế trong nước, với thách thức được đánh giá nhiều hơn cơ hội đã tạo ra áp lực không nhỏ đến việc thực hiện nhiệm vụ của Ngân hàng Trung ương, đến chính sách tiền tệ và điều hành chính sách tiền tệ với yêu cầu phải đạt được mục tiêu kép: giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kìm giữ lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Trong bối cảnh lãi suất tăng, yêu cầu về hỗ trợ doanh nghiệp càng trở nền cần thiết. Vì vậy, ngoài việc sử dụng các công cụ tài chính tiền tệ, các công cụ thị trường, thì việc sử dụng các biện pháp hành chính hợp lý cũng rất quan trọng và ý nghĩa, mà nếu thực hiện tốt hiệu quả không chỉ ngắn hạn mà còn mang lại những cơ sở nền tảng tốt trong trung dài hạn trên nhiều phương diện khác nhau.

Việc vừa qua, các ngân hàng thương mại đồng thuận giữ mức lãi suất tiền gửi tối đa không quá 9,5%/năm, cũng như đồng thuận giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng là những giải pháp hỗ trợ thiết thực và nhìn ở góc độ thực thi cơ chế chính sách, thực hiện nhiệm vụ của ngành Ngân hàng. Hành động này của các ngân hàng thương mại, thông qua vai trò Hiệp hội Ngân hàng đã thể hiện rõ nét trách nhiệm của ngành.  Trách nhiệm đó, khi được hành động với sự đồng thuận, thống nhất cao từ các thành viên Hiệp hội sẽ mang lại những hiệu quả có ý nghĩa rất lớn.

Thứ nhất, phát huy hiệu quả chính sách, hỗ trợ chính sách đạt được mục tiêu đề ra, nhờ giải quyết được những khó khăn phát sinh. Trong đó, việc điều chỉnh tăng các mức lãi suất điều hành của Ngân hàng Trung ương trong thời gian qua là cần thiết, để kìm giữ lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, phù hợp xu hướng và diễn biến của thị trường tiền tệ thế giới. Song lãi suất tăng sẽ ảnh hưởng nhất định đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đến sự phục hồi tăng trưởng của nền kinh tế, của doanh nghiệp. Trong điều kiện đó, việc sử dụng các giải pháp hành chính: cải cách hành chính, giảm chi phí giao dịch, thời gian giao dịch cho khách hàng và đặc biệt đồng thuận giảm lãi suất hoặc không tăng lãi suất của các ngân hàng thương mại có ý nghĩa thiết thực, trực tiếp hỗ trợ cho doanh nghiệp và góp phần quan trọng trong hỗ trợ chính sách tiền tệ, chính sách lãi suất của Ngân hàng Trung ương.

Thứ hai, trách nhiệm thực hiện chương trình phục hồi kinh tế của ngành Ngân hàng và hỗ trợ cho doanh nghiệp phát triển được thực thi bằng hành động cụ thể, không chỉ bằng cơ chế chính sách, bằng thực hiện các giải pháp tiền tệ tín dụng mà còn bằng ý chí, tinh thần đoàn kết, sự sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng trong quan hệ truyền thống: ngân hàng - khách hàng và nền kinh tế.

Theo đó sự đồng thuận trong việc giữ ổn định lãi suất hoặc không tăng lãi suất, cũng như điều chỉnh giảm lãi suất của một số ngân hàng thương mại sẽ củng cố và gắn kết hơn mối quan hệ giữa doanh nghiệp với ngân hàng. Sự gắn kết này sẽ mang lại giá trị to lớn cho sự phát triển của chính các ngân hàng thương mại, bởi khi doanh nghiệp được hỗ trợ, được chia sẻ, sẽ phục hồi và tăng trưởng, điều này có tác động tích cực đến quá trình mở rộng và tăng trưởng tín dụng an toàn hiệu quả, mở rộng các hoạt động dịch vụ ngân hàng.

Thứ ba, hiệu ứng và tác động của sự đồng thuận này mang tính hỗ trợ và ngắn hạn. Tuy nhiên nếu thực hiện tốt, thực hiện trách nhiệm thì hiệu quả mang lại là không nhỏ, kết quả của việc hỗ trợ doanh nghiệp bằng sự đồng thuận giữ ổn định lãi suất, giảm lãi suất cho doanh nghiệp không chỉ mang lại hai ý nghĩa trực tiếp nêu trên mà còn tiếp tục tạo lập và củng cố niềm tin của doanh nghiệp, của người dân đối với ngành ngân hàng.

Điều này có ý nghĩa to lớn và là nền tảng giá trị để tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi. Quá trình này tác động tích cực trở lại đối với việc thực thi chính sách và hiệu quả chính sách cũng như góp phần thúc đẩy hoạt động của doanh nghiệp, của ngành Ngân hàng phát triển.

Nguyễn Đức Lệnh