Thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực hoạt động tiền tệ

Hoạt động ngân hàng - Ngày đăng : 16:17, 23/12/2022

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) mới đây đã ban hành Quyết định số 2130/QĐ-NHNN về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực hoạt động tiền tệ thực hiện tại bộ phận Một cửa thuộc phạm vi chức năng nhiệm vụ của NHNN Việt Nam. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/1/2023.

Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Cụ thể, NHNN công bố ban hành thủ tục hành chính: “Thủ tục tái cấp vốn, gia hạn tái cấp vốn đối với tổ chức tín dụng trên cơ sở trái phiếu đặc biệt của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam”. Thủ tục này thuộc lĩnh vực hoạt động tiền tệ và được thực hiện tại NHNN Việt Nam (Vụ Chính sách tiền tệ).

Thủ tục hành chính được ban hành trên được thực hiện theo quy định của Thông tư số Thông tư số 15/2022/TT-NHNN ngày 30/11/2022 của Thống đốc NHNN Việt Nam quy định về tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC).

P.V