Công ty Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương bị xử phạt vì không chào mua công khai đúng quy định

Pháp luật - Nghiệp vụ - Ngày đăng : 08:52, 28/12/2022

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa công bố thông tin về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương có trụ sở tại quận Cầu Giấy, Hà Nội.

 

Công ty Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương bị xử phạt số tiền 250 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 17 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) vì đã vi phạm quy định về đăng ký chào mua công khai.

Theo đó, từ ngày 22/9/2021 đến ngày 15/10/2021, Công ty Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương đã thực hiện mua 4,5 triệu cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương (Mã chứng khoán: API) dẫn đến số lượng cổ phiếu sở hữu của công ty và người có liên quan tăng từ 7.997.722 cổ phiếu API lên 12.499.722 cổ phiếu API (tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 22,59% lên 35,31% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương). Tuy nhiên, công ty không đăng ký chào mua công khai với UBCKNN.

UBCK yêu cầu công ty thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả bao gồm buộc từ bỏ quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền trên số cổ phần có được từ hành vi vi phạm, quy định tại điểm c khoản 6 Điều 17 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP. Công ty buộc bán cổ phiếu để giảm tỷ lệ nắm giữ xuống dưới mức phải chào mua công khai đối với hành vi vi phạm trong thời hạn tối đa 6 tháng kể từ ngày quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành, quy định tại điểm d khoản 6 Điều 17 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Bùi Trang