65 mã bị HOSE cắt margin trong quý I/2023

Chứng khoán - Ngày đăng : 09:01, 05/01/2023

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) vừa thông báo danh sách 65 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ quý I/2023.

Theo đó, danh sách do HOSE công bố bao gồm 19 mã thuộc diện cảnh báo: CIG, DLG, DXV, FLC, HAG, HAI, HNG, ITA, NVT, PIT, PTL, RDP, SCD, SGT, SMA, TCR, TNI, TTF, VOS.

17 mã thuộc diện bị kiểm soát: AST, GAB, HOT, HU1, HU3, HVN, JVC, MCG, OGC, PMG, QBS, SII, SJD, TDH, TGG, UDC, VFG.

15 mã có lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất soát xét 6 tháng năm 2022 hoặc lợi nhuận sau thuế trên BCTC soát xét 6 tháng năm 2022 là số âm: AGM, ASP, BCE, HAS, HID, KHP, LEC, MHC, POM, PSH, PTC, PVD, SBV, SJF, VDS, VIP.

Ngoài ra, danh sách bao gồm một số trường hợp khác chưa đủ điều kiện cấp margin do thời gian niêm yết dưới 6 tháng như ACG, NO1 và một số quỹ (FUCTVGF4; FUEDCMID; FUEKUVFS); một số trường hợp có kết luận của cơ quan thuế về việc vi phạm thuế như SCS, TDW hay chậm công bố thông tin báo cáo kiểm toán 2022 đã soát xét quá 05 ngày làm việc kể từ thời gian công bố thông tin như LHG hay AMD.

Trường hợp của AMD, GAB còn là do chứng khoán thuộc diện hạn chế giao dịch hay FLC, HAI và LHG là những mã chứng khoán rơi vào diện chứng khoán bị đình chỉ giao dịch.

Ngoài ra, một số quỹ đầu tư đại chúng có tối thiếu một tháng giá trị tài sản ròng (NAV) tính trên một đơn vị chứng chỉ quỹ nhỏ hơn mệnh giá căn cứ trên báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng hàng tháng xét trong 3 tháng liên tiếp cũng thuộc danh sách này, bao gồm FUCTVFF3; FUCVREIT; FUEUP100; FUEKIV30.

Danh sách cổ phiếu không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ quý I/2023

 

 

Quỳnh Dương