Công ty cổ phần Vinaceglass bị xử phạt vì vi phạm công bố thông tin

Pháp luật - Nghiệp vụ - Ngày đăng : 09:25, 14/01/2023

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) công bố thông tin về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Vinaceglass có trụ sở tại thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh).

xu-phat.jpg

Cụ thể, công ty bị phạt tiền 85 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật. Công ty không công bố thông tin đối với các tài liệu: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021, Thông báo doanh nghiệp kiểm toán đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020, Thông báo doanh nghiệp kiểm toán đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021, Công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022; công bố thông tin không đúng thời hạn đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020, Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Công bố thông tin về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Công bố thông tin về Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 7 ngày 19/01/2022, Công bố thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 9 ngày 13/7/2022.

Công ty cổ phần Vinaceglass có vốn điều lệ 94,9 tỷ đồng, ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất các sản phẩm gốm sứ thủy tinh, kinh doanh hóa chất nguyên vật liệu và các sản phẩm chuyên ngành gốm sứ thủy tinh; Chế tạo lắp đặt lò nung gốm sứ, sản xuất kinh doanh các loại vật liệu chịu nhiệt; Chế tạo, sản xuất các sản phẩm cơ khí…

Bùi Trang