Các cam kết cho vay nước ngoài của Trung Quốc giảm dần khi điều chỉnh sang cách tiếp cận "nhỏ là đẹp"

Nhìn ra thế giới - Ngày đăng : 12:38, 26/01/2023

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chỉ có 28 cam kết cho vay mới được ghi nhận vào năm 2020 và 2021, với tổng giá trị là 10,5 tỷ USD.

Tài trợ phát triển ở nước ngoài của Trung Quốc đang có xu hướng giảm khi các tổ chức cho vay điều chỉnh phương pháp tiếp cận "nhỏ là đẹp" và điều hướng các khoản đầu tư sang đầu tư cho các dự án theo mục tiêu.

Theo cơ sở dữ liệu Tài chính Phát triển Hải ngoại Trung Quốc (CODF) do Trung tâm Chính sách Phát triển Toàn cầu của Đại học Boston quản lý, chỉ có 28 cam kết cho vay mới được ghi nhận vào năm 2020 và 2021 với tổng giá trị là 10,5 tỷ USD – mức thấp nhất kể từ năm 2008.

Trung tâm nghiên cứu đã ghi nhận một sự thay đổi trong cam kết kinh tế của Trung Quốc trong những năm gần đây, được quảng cáo là cách tiếp cận “nhỏ là đẹp”.

 “Khi tài trợ phát triển ở nước ngoài của Trung Quốc giảm về tổng giá trị, thì quy mô cam kết cho vay trung bình cũng giảm, cả về giá trị tiền tệ và phạm vi địa lý của các dự án được tài trợ. Ông nói: “Xu hướng này là biểu tượng của cách tiếp cận “nhỏ là đẹp” của Trung Quốc trong những năm gần đây, vốn ưu tiên các dự án nhỏ hơn và có mục tiêu hơn.

Từ năm 2008 đến năm 2021, tổng cộng 1.099 cam kết tài trợ phát triển ở nước ngoài của Trung Quốc đã được thực hiện cho 100 quốc gia, với tổng giá trị là 498 tỷ USD.

Nguồn tài trợ phát triển của Trung Quốc được cho là tập trung vào 10 quốc gia vay nhiều nhất: Angola, Argentina, Bangladesh, Brazil, Ecuador, Iran, Kazakhstan, Pakistan, Nga và Venezuela. Các quốc gia này cộng lại chiếm 296,3 tỷ USD hay 59% tổng cam kết cho vay của Trung Quốc.

Xét theo ngành, 3 lĩnh vực tài trợ phát triển hàng đầu của Trung Quốc là khai thác và đường ống dẫn, vận tải và năng lượng, chiếm 33 tỷ USD hay 66% tổng cam kết cho vay.

Tuy nhiên, kể từ năm 2018, nguồn tài trợ cho phát triển ở nước ngoài của Trung Quốc đã chuyển từ cho vay chung cho các doanh nghiệp nhà nước (SOE) và hợp tác công tư (PPP) sang lĩnh vực khai thác và đường ống dẫn. Giao thông vận tải là lĩnh vực hàng đầu trong 5 năm qua, chiếm 33% tổng nguồn vốn tài trợ cam kết kể từ năm 2018.

Trong khi các doanh nghiệp nhà nước và PPP ở Angola, Brazil, Ecuador, Nga và Venezuela chiếm 60 tỷ đô la trong tổng cam kết cho vay trong 13 năm qua, từ năm 2017, Ngân hàng Phát triển Trung Quốc (CDB) và Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc đã không đưa ra các cam kết mục đích chung mới nào cho các quốc gia trên, nghiên cứu cho biết.

 

Vân Anh