Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone bị xử phạt 170 triệu đồng

Pháp luật - Nghiệp vụ - Ngày đăng : 11:07, 30/01/2023

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) công bố thông tin về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone.

 

Theo đó, Thanh tra UBCKNN ban hành Quyết định số 18/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone có trụ sở tại quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Công ty bị phạt tiền 100  triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) vì có hành vi vi phạm không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Công ty không công bố thông tin trên hệ thống CBTT của UBCKNN, trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX) và của công ty các tài liệu gồm Nghị quyết HĐQT ngày 24/9/2021/NQ-HĐQT về việc sử dụng tài sản bên thứ 3 (liên quan đến ông Lã Quý Hiển – Thành viên HĐQT) làm tài sản đảm bảo vay tại ngân hàng; Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2022. Công ty không công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN, trên trang thông tin điện tử của HSX và của công ty Báo cáo thường niên năm 2021.

Công ty còn bị phạt tiền 70 triệu đồng theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP vì đã có hành vi vi phạm hành chính công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật. Công ty công bố thông tin không đầy đủ các tài liệu: tại Báo cáo tài chính riêng năm 2020, năm 2021 đã kiểm toán công ty không thuyết minh về các bên liên quan với công ty, giao dịch với các bên liên quan của người nội bộ công ty, giao dịch với công ty con của công ty; Báo cáo quản trị công ty năm 2020, năm 2021 có nội dung không đầy đủ theo mẫu quy định.

Bùi Trang