Petrosetco (PET) lợi nhuận giảm mạnh, chỉ bằng 38% năm trước

Doanh nghiệp - Ngày đăng : 14:31, 31/01/2023

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco, mã PET - sàn HoSE) công bố Báo cáo tài chính riêng quý IV/2022 với mức lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 44 tỷ đồng.

 

Trong quý IV/2022, Petrosetco ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.057 tỷ đồng, bằng 85,1% so với mức 2.417 tỷ đồng quý IV/2021, lợi nhuận sau thuế đạt 12,2 tỷ đồng, chỉ bằng14,1% so với mức 86,1 tỷ đồng cùng kỳ.

So với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận gộp giảm từ 63,2 tỷ đồng về 43,4 tỷ đồng, tương ứng mức giảm 31,2%; doanh thu tài chính giảm từ 102,7 tỷ đồng còn 66,8 tỷ đồng, tương ứng mức giảm 34,9%; chi phí tài chính từ 16,9 tỷ đồng tăng lên 79,9 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 372%, chi phí bán hành và chi phí quản lý đều giảm. Lợi nhuận thuần trong quý IV/2022 đạt 10,7 tỷ đồng, giảm 88,6% trong khi cùng kỳ năm trước đạt 94,6 tỷ đồng.

Luỹ kế trong năm 2022, Petrosetco ghi nhận doanh thu đạt 7.264,7 tỷ đồng tăng 14,7%, lợi nhuận sau thuế ghi nhận 44 tỷ đồng, chỉ bằng 38% năm 2021.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, năm 2022, công ty ghi nhận chi phí lãi vay tăng từ 40,1 tỷ đồng lên 87,1 tỷ đồng, lỗ chứng khoán kinh doanh là 176,1 tỷ đồng

Được biết, trong năm 2022, Công ty đặt kế hoạch với doanh thu 20.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 420 tỷ đồng.

Năm 2022, lưu chuyển tiền thuần trong năm âm 478 tỷ đồng trong đó dòng tiền hoạt động đầu tư ghi nhận âm 302 tỷ đồng, dòng tiền tài chính ghi nhận âm 603 tỷ đồng.

Tính tới ngày 31/12/2022, tổng tài sản của Petrosetco tăng 6,6% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 561,1 tỷ đồng lên 9.054,2 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn ghi nhận 2.936,6 tỷ đồng, chiếm 32,4% tổng tài sản; tồn kho ghi nhận 2.438 tỷ đồng, chiếm 26,9% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 2.023,6 tỷ đồng, chiếm 22,3% tổng tài sản và các khoản mục khác. Tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 14,6% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 532,7 tỷ đồng lên 4.188,7 tỷ đồng và chiếm 46,3% tổng nguồn vốn.

Được biết, trước đó, Petrosetco đã công bố dừng triển khai phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1, cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ nhận quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới với giá 15.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng phát hành thêm 44,9 triệu cổ phiếu để huy động 673,78 tỷ đồng.

Số tiền huy động dự kiến sử dụng 300 tỷ đồng trả nợ vay. Sau khi dừng kế hoạch chào bán, công ty sẽ tìm nguồn vốn khác để trả nợ.

T.B