Sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền đạt 74% kế hoạch giai đoạn I

Thị trường - Ngày đăng : 08:12, 04/03/2023

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo Bộ Tài chính, tính đến ngày 24/2, tổng số doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã đăng ký sử dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền thành công đạt 74% kế hoạch triển khai giai đoạn 1.

 

Bộ Tài chính cho biết hệ thống hóa đơn điện tử (HĐĐT) khởi tạo từ máy tính tiền được Bộ Tài chính chính thức triển khai từ 15/12/2022 theo quy định tại Luật Quản lý thuế 2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC. Tuy nhiên, tính đến ngày 3/2/2023 sau hơn 1 tháng triển khai, số lượng cơ sở kinh doanh đã đăng ký sử dụng hóa đơn hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền mới chỉ đạt khoảng 20% kế hoạch triển khai giai đoạn 1.

Để đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, đảm bảo tiến độ đã đề ra. Ngày 3/2/2023, Bộ Tài chính đã tổ chức họp bàn với các Bộ, ngành liên quan để trao đổi thảo luận về các giải pháp triển khai.

Bộ Tài chính giao 3 tỉnh, thành phố (Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng) đến hết năm 2023, phấn đấu đạt 100% các cơ sở kinh doanh ăn uống trên địa bàn áp dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền. Đồng thời, để nhận được sự đồng thuận trong triển khai đồng bộ hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng đã có Thư gửi đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố đề nghị quan tâm, chỉ đạo triển khai hiệu quả hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

Bộ Tài chính cũng đã chỉ đạo Tổng cục Thuế tổ chức Đoàn công tác để khảo sát, hỗ trợ, giải đáp vướng mắc trực tiếp tại 3 Cục Thuế và tại 5 doanh nghiệp, 3 hộ kinh doanh (Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng).

Kết quả, tính đến ngày 24/02/2023, tổng số doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã đăng ký sử dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền thành công đạt 74% kế hoạch triển khai giai đoạn 1. Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đều xây dựng kế hoạch phấn đấu đến hết tháng 3/2023 sẽ vượt mức kế hoạch đề ra của giai đoạn 1, tiến tới sẽ triển khai trên toàn địa bàn một cách thuận lợi, nhanh chóng. 

Để tiếp tục triển khai Hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, trong thời gian tới Bộ Tài chính sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến các nội dung quy định của pháp luật về HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền đến người dân, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh.

Đồng thời, chỉ đạo Cơ quan thuế các cấp đẩy mạnh việc hỗ trợ người nộp thuế thông qua 479 kênh thông tin hỗ trợ người nộp thuế và hỗ trợ trực tiếp thông qua các Trung tâm điều hành triển khai hóa đơn điện tử của từng Cục Thuế và của Tổng cục Thuế.

Tăng cường việc phối hợp giữa Bộ Tài chính và các Bộ, ngành để tích cực tuyên truyền lợi ích của việc sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền; Xây dựng các giải pháp kết nối, truyền nhận dữ liệu giữa các đơn vị, cá nhân với cơ quan thuế, hỗ trợ chữ ký số cho các hộ kinh doanh; có chính sách hỗ trợ, thúc đẩy các doanh nghiệp CNTT phát triển, cung cấp các giải pháp thuận lợi cho việc pháp hành, quản lý hóa đơn điện tử từ máy tính tiền…

Bộ Tài chính sẽ nghiên cứu trình các cấp có thẩm quyền sửa đổi pháp luật thuế và các pháp luật liên quan bổ sung thêm quy định yêu cầu triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền là bắt buộc.

Bùi Trang