Văn hóa

Phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023 trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

TTTCTT 19/03/2023 16:43

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chủ trì, phối hợp với Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và Thông tấn xã Việt Nam tổ chức phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023 trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

phatdongthichinhluan.jpg
Lễ phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023 trong Đảng bộ khối các cơ quan trung ương. Ảnh Phạm Hùng

Tại buổi phát động cuộc thi, đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nêu rõ, Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được tổ chức hằng năm, bắt đầu từ năm 2021 và năm nay là năm thứ ba, được phát động và triển khai sâu rộng trên toàn quốc nhằm tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Đối với Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, đây là năm thứ hai tổ chức cuộc thi trong toàn Đảng bộ. Năm 2022, lần đầu tiên tổ chức, cuộc thi đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thu hút được sự tham gia hưởng ứng tích cực của đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ Khối công tác ở trong nước và ngoài nước. Từ 1.108 bài tham dự cuộc thi, Ban Tổ chức cuộc thi lựa chọn 32 tác phẩm đoạt giải ở hai thể loại tạp chí và báo để trao giải thưởng, trao tặng bằng khen cho 15 đảng bộ trực thuộc có thành tích tổ chức tốt cuộc thi. Ban Chỉ đạo 35 Trung ương đã tặng Bằng khen cho Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối có thành tích xuất sắc trong tổ chức cuộc thi năm 2022.

Để cuộc thi năm 2023 nhận được sự hưởng ứng, tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động ở các cơ quan trung ương, Ban Chỉ đạo cuộc thi đề nghị các đảng ủy trực thuộc, ban chỉ đạo 35 các đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối triển khai một số nội dung sau:

Triển khai Kế hoạch số 107-KH/ĐUK, ngày 14/3/2023, của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, “Về việc tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023 trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương” và Thể lệ cuộc thi ban hành kèm theo; bám sát nội dung, tiến độ để chỉ đạo, phát động và tổ chức cuộc thi tại đảng bộ, cơ quan, đơn vị, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Tuyên truyền, lan tỏa sâu rộng ý nghĩa, nội dung của cuộc thi trong các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội; làm nổi bật những điểm mới của cuộc thi năm 2023; động viên, khích lệ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động ở các cơ quan trung ương tích cực hưởng ứng dự thi; chủ động lan tỏa các tác phẩm dự thi có chất lượng tốt tại đảng bộ, cơ quan, đơn vị và trong toàn xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Căn cứ nhiệm vụ được phân công, các đảng ủy trực thuộc và ban chỉ đạo 35 các đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối tổ chức thu nhận, thẩm định, đánh giá ban đầu các tác phẩm dự thi của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động ở các tổ chức đảng trực thuộc theo Thể lệ cuộc thi và tổng hợp danh sách các tác phẩm dự thi gửi về Ban Tổ chức cuộc thi trước ngày 30-6-2023.

Thể lệ cuộc thi quy định, đối tượng dự thi là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động công tác ở các tổ chức đảng, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương có tác phẩm chính luận phù hợp với tiêu chí của cuộc thi. Các đảng bộ, cơ quan tổ chức cuộc thi trong Đảng bộ Khối sau khi nhận được tác phẩm dự thi, có thể chủ động công bố/đăng tải các tác phẩm có chất lượng tốt, nhưng khi gửi tác phẩm dự thi về Ban Tổ chức cuộc thi phải gửi kèm theo minh chứng công bố/đăng tải (photo bài viết đã đăng tải trên báo/tạp chí hoặc bản in nguyên trang từ trang báo/tạp chí điện tử kèm đường link và bản mềm hoặc đường link, địa chỉ đăng tải các tác phẩm phát thanh/truyền hình/video clip). Sau khi nộp tác phẩm dự thi, các tác giả/nhóm tác giả cũng có thể công bố/đăng tải tác phẩm của mình trên các cơ quan báo chí, mạng xã hội được cấp có thẩm quyền cấp phép, nhưng phải báo cáo và cung cấp minh chứng kèm theo (như trên) về cơ quan, đơn vị đã thu nhận tác phẩm.

Với tác phẩm bài viết, mỗi tác giả/nhóm tác giả được gửi tối đa hai tác phẩm dự thi gồm: Một bài viết chính luận loại hình tạp chí (tạp chí in hoặc tạp chí điện tử) và một bài viết chính luận loại hình báo (báo in hoặc báo điện tử). Với các tác phẩm phát thanh/truyền hình/video clip, mỗi tác giả/nhóm tác giả được gửi tối đa ba tác phẩm dự thi gồm: Một tác phẩm loại hình báo nói (phát thanh); một tác phẩm loại hình báo hình (truyền hình) và một tác phẩm loại hình video clip.

Về chủ đề, nội dung, tác giả/nhóm tác giả xác định chủ đề tác phẩm theo các nhóm chủ đề tập trung vào những vấn đề cơ bản, trọng tâm, những vấn đề nổi lên trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay, như giá trị khoa học, cách mạng và thời đại của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và những đề xuất, bổ sung, phát triển; chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay; lý luận về đường lối đổi mới đất nước; mô hình phát triển của Việt Nam hiện nay với các giá trị nổi bật (kết hợp hài hòa giữa ổn định và phát triển, lấy con người làm trung tâm, “không ai bị bỏ lại phía sau”, huy động mọi nguồn lực, đặc biệt là sự tham gia của nhân dân); bảo vệ, vận dụng và phát triển lý luận của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; những nội dung cốt lõi, nội dung mới của Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết các Hội nghị Trung ương khóa XIII; bảo đảm an sinh xã hội, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc; phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù định, phản động, phần tử cơ hội trên tất cả các lĩnh vực; tổng kết những kinh nghiêm quý, mô hình, cách làm hay và đề xuất giải pháp, kiến nghị nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch…

Ban Tổ chức nhận tác phẩm dự thi từ khi phát động cuộc thi, ngày 15/3/2023 cho đến hết ngày 30/6/2023 (tính theo dấu bưu điện).

Các đảng ủy trực thuộc, ban chỉ đạo 35 các đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối tổ chức phát động cuộc thi, thu nhận và thẩm định các tác phẩm dự thi theo quy định và lập hồ sơ gửi về Ban Tổ chức cuộc thi. Tác phẩm dự thi (gồm bản in và file mềm) gửi về Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương - Đơn vị Thường trực cuộc thi - Địa chỉ: số 107 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội; phong bì đựng tác phẩm dự thi ghi rõ: “Tác phẩm dự Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023 trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”. Gửi bài thi về địa chỉ Email: cuocthichinhluandbk@gmail.com.

Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi được tổ chức vào trung tuần tháng 9/2023, nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2023) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2023).

Về giải thưởng cho tác phẩm của tác giả/nhóm tác giả, Ban Tổ chức cuộc thi sẽ trao giải theo 3 loại hình tác phẩm dự thi gồm: 1- Tác phẩm chính luận loại hình tạp chí; 2- Tác phẩm chính luận loại hình báo; 3- Tác phẩm chính luận loại hình phát thanh/truyền hình/video clip. Mỗi loại hình gồm: 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 10 giải Khuyến khích. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối sẽ tặng bằng khen đối với 15 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối có quá trình tổ chức triển khai cuộc thi sâu rộng, hiệu quả.

TTTCTT