Hoạt động ngân hàng

Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh triển khai gói tín dụng ưu đãi 453.070 tỷ đồng cho Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp

Nguyễn Đức Lệnh 21/03/2023 16:27

20 thương hiệu Ngân hàng đã đăng ký gói tín dụng ưu đãi theo chương trình kết nối ngân hàng – doanh nghiệp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, với quy mô đạt 453.070 tỷ đồng, tăng 4% so với gói tín dụng của năm 2022.

Thực hiện các giải pháp của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về tập trung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, trong bối cảnh còn tiềm ẩn nhiều rủi ro và thách thức về lạm phát phát và yêu cầu về ổn định kinh tế vĩ mô, thì việc ngành ngân hàng nói chung và các TCTD trên địa bàn nói riêng tiếp tục đưa ra các gói tín dụng ưu đãi để hỗ trợ doanh nghiệp là những giải pháp và hành động cụ thể, thiết thực, vừa trực tiếp hỗ trợ doanh nghiệp, vừa tạo điều kiện thực hiện hiệu quả chính sách tiền tệ tín dụng, nhất là chính sách lãi suất của NHNN. Đặc biệt, thông qua chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp những cơ chế, chính sách và giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp được cụ thể hóa và thực hiện tốt để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, nhờ khả năng tương tác, tiếp cận trực tiếp với doanh nghiệp của không chỉ các TCTD mà cả các cơ quan quản lý, sở ngành, quận huyện.

Năm 2023, thực hiện chương trình kết nối ngân hàng – doanh nghiệp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, theo kế hoạch đề ra có 20 thương hiệu Ngân hàng đăng ký gói tín dụng ưu đãi, với quy mô đạt 453.070 tỷ đồng, tăng 4% so với gói tín dụng của năm 2022.

Việc đăng ký gói tín dụng và giải ngân gói tín dụng thông qua chương trình kết nối ngân hàng – doanh nghiệp có ý nghĩa quan trọng và thiết thực, bởi nó gắn liền với cơ chế chính sách tín dụng ưu đãi của NHNN và chính sách tín dụng đối với khách hàng của TCTD và sẽ là minh chứng rõ nhất, cụ thể nhất cho việc chính sách thực sự đi vào cuộc sống. Để đạt được mục tiêu này, các TCTD và cơ quan quản lý nhà nước (ngân hàng, sở ngành liên quan và các quận, huyện) cần quan tâm để tiếp tục phối hợp hiệu quả trong tổ chức và thực hiện chương trình.

Bên cạnh đó, hiệu quả mang lại cho doanh nghiệp sẽ rất lớn và thiết thực khi triển khai đúng mục tiêu của chương trình. Các tiêu chí đưa ra như: lãi suất cho vay hợp lý; cho vay ngắn hạn bằng VND đối với 5 nhóm ngành lĩnh vực ưu tiên; cho vay ngoại tệ (theo quy định của NHNN); cho vay hỗ trợ 2% lãi suất theo Nghị định 31 của Chính phủ; cho vay kích cầu đầu tư và hỗ trợ lãi suất của UBND Thành phố; cho vay lĩnh vực nông nghiệp & nông thôn theo Nghị định 55 của Chính phủ; hỗ trợ dịch vụ, phí và hạn mức tín dụng gắn với cải cách hành chính… đều được đăng ký và đưa vào chương trình kết nối năm 2023. Theo đó, việc đăng ký gói và đăng ký các chương trình hỗ trợ cụ thể cho doanh nghiệp để tham gia chương trình kết nối ngân hàng – doanh nghiệp năm 2023, khi được tổ chức triển khai thực hiện tốt, thực hiện đúng cam kết, đúng kế hoạch sẽ phát huy hiệu quả rất lớn, trực tiếp và thiết thực cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh và hợp tác xã trên địa bàn cả về vốn, lãi suất cũng như mở rộng khả năng tiếp cận thuận lợi nhất dịch vụ ngân hàng đối với doanh nghiệp… Từ đó, hỗ trợ cho doanh nghiệp tăng trưởng và phát triển, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế.

Qua nhiều năm triển khai chương trình kết nối ngân hàng – doanh nghiệp, có thể thấy, quy mô chương trình ngày càng mở rộng và phát triển bởi sự phù hợp với thực tiễn khách quan. Nếu so với tổng huy động vốn trên địa bàn, quy mô gói tín dụng ưu đãi các TCTD trên địa bàn đăng ký cho chương trình kết nối ngân hàng – doanh nghiệp trên địa bàn năm 2023 chiếm khoảng 14%. Đây là con số ấn tượng cho một chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, một chương trình đã trở thành cầu nối và thương hiệu về tháo gỡ khó khăn và đối thoại doanh nghiệp trong suốt nhiều năm qua của ngành ngân hàng nói chung và trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh nói riêng và càng trở nên ý nghĩa hơn trong bối cảnh doanh nghiệp gặp khó khăn, bởi lẽ chương trình sẽ là nơi để doanh nghiệp phản ánh, gặp gỡ và đối thoại, doanh nghiệp nắm bắt và hiểu rõ chính sách hơn, tiếp cận vốn thuận lợi hơn và trên hết là các bên thực thi tốt nhiệm vụ và trách nhiệm của mình. Đó là trách nhiệm thực thi chính sách đối với cơ quan quản lý nhà nước; trách nhiệm đáp ứng nhu cầu vốn, dịch vụ ngân hàng của TCTD và trách nhiệm sử dụng vốn vay hiệu quả và kinh doanh tốt của doanh nghiệp, hộ kinh doanh và hợp tác xã. Chỉ có thủ quy định pháp luật, công khai minh bạch trong sử dụng vốn vay, mới phát huy hiệu quả chính sách và hiệu quả chương trình.

Nguyễn Đức Lệnh