Hoạt động ngân hàng

Nghiêm túc, quyết liệt hơn nữa trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

P.V 28/03/2023 16:57

Ngày 28/3/2023, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2022 và quán triệt nội dung Chương trình hành động THTK, CLP năm 2023. 

536255-01.jpg
Toàn cảnh hội nghị

Tham dự Hội nghị trực tuyến tại các điểm cầu có đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc NHNN Trung ương, NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố; đại diện lãnh đạo Ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam, Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam, Công ty quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam, Nhà máy in tiền Quốc gia…

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Thống đốc Thường trực Đào Minh Tú nhấn mạnh, THTK, CLP là hoạt động thường xuyên và luôn được NHNN quán triệt chặt chẽ tới từng đơn vị thuộc NHNN, các TCTD và DN có vốn nhà nước. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác này, ngay sau khi Chính phủ ban hành Quyết định số 1658/QĐ-TTg ngày 30/12/2022 Chương trình tổng thể của Chính phủ về THTK, CLP năm 2023, NHNN đã khẩn trương ban hành Chương trình hành động của ngành Ngân hàng về THTK, CLP năm 2023. Ngay tại Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 17/01/2023 của Thống đốc NHNN cũng đặt ra câu chuyện về THTK, CLP. Tất cả các chỉ đạo của Quốc hội, Trung ương, của Thủ tướng và của Ngành luôn luôn nhắc nhở lại, thường xuyên để thực hiện tốt chủ trương này. Năm 2023, toàn Ngành cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc, quyết liệt hơn nữa công tác THTK, CLP theo tinh thần chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ.

Đáp ứng nhu cầu kinh phí phục vụ hoạt động chuyên môn

Nhằm triển khai kịp thời, nghiêm túc Chương trình tổng thể của Chính phủ về THTK, CLP năm 2022 và giai đoạn 2021-2022, Thống đốc đã ban hành Chương trình hành động của ngành Ngân hàng về THTK, CLP năm 2022, trong đó đã đề ra các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm, chỉ tiêu tiết kiệm và các giải pháp thực hiện đảm bảo sát với nội dung quy định của Nhà nước về THTK, CLP, phù hợp với định hướng phát triển của ngành và cụ thể trong các lĩnh vực, tạo sự thuận tiện cho các đơn vị trong ngành triển khai thực hiện. Công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức pháp luật về THTK, CLP cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành Ngân hàng được chú trọng, quan tâm, tổ chức dưới các hình thức phong phú như tổ chức Hội nghị trực tuyến, đăng tải tin bài về Chương trình hành động của ngành về THTK, CLP trên các phương tiện truyền thông của ngành.

Trong năm 2022, NHNN tiếp tục rà soát, cập nhật các quy định của Nhà nước về định mức, tiêu chuẩn, chế độ, trên cơ sở đó đề xuất, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các quy định về quản lý tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng… áp dụng cho các đơn vị thuộc NHNN, các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp trực thuộc đảm bảo kịp thời đồng bộ, đúng quy định.

Năm 2022, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động nhanh, phức tạp, khó lường; nhiều diễn biến chưa từng có tiền lệ, vượt khỏi khả năng dự báo của các tổ chức quốc tế và các nước; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt; lạm phát thế giới tăng cao, các NHTW đều tăng lãi suất, thắt chặt chính sách tiền tệ. Ở trong nước, áp lực lạm phát tăng cao và những diễn biến không thuận lợi của thị trường trái phiếu doanh nghiệp, thị trường bất động sản… Những yếu tố này đã tác động mạnh đến hoạt động tiền tệ, ngân hàng và việc điều hành chính sách tiền tệ của NHNN. 

Bên cạnh đó, thực hiện chủ trương tiết kiệm, chống lãng phí của Chính phủ, năm 2022 là năm thứ 3 liên tiếp các Bộ, ngành phải tiết giảm chi thường xuyên, năm thứ 2 liên tiếp phải tiết giảm 15% kinh phí thường xuyên so với dự toán được giao/số thực hiện năm trước. 

Đây là một khó khăn, thách thức cho công tác quản lý, điều hành tài chính của NHNN khi phải thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ và đồng thời đảm bảo đủ kinh phí cho các đơn vị NHNN thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị đề ra. 

Tuy nhiên, với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban Lãnh đạo NHNN và sự nỗ lực, cố gắng của các đơn vị, NHNN đã điều hành kinh phí trong phạm vi Bộ Tài chính giao khoán, đáp ứng cơ bản nhu cầu kinh phí phục vụ hoạt động chuyên môn và hoàn thành dự toán nộp ngân sách nhà nước đã giao.

Các đơn vị NHNN đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thống đốc NHNN, thực hiện chỉ tiêu tiết kiệm, đảm bảo không vượt phạm vi kinh phí thường xuyên được giao khoán. Năm 2022, 100% các đơn vị NHNN đảm bảo kinh phí hoạt động, không vượt phạm vi kinh phí khoán được giao giao; Cán bộ, công chức NHNN từ Trung ương đến địa phương áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản trị, điều hành (soạn thảo, trình ký, phát hành văn bản qua hệ thống văn bản điện tử…) nên đã tiết giảm chi phí vật liệu, giấy tờ in, giảm được 11% so với năm 2021; Chi hỗ trợ hoạt động đoàn thể giảm 19%; Chi nghiên cứu khoa học giảm 26%...

web.jpeg-2.jpg
Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú chủ trì Hội nghị

Kết quả chấm điểm đánh giá THTK trong chi thường xuyên có nhiều tiến bộ

Năm 2022 là năm thứ ba NHNN thực hiện chấm điểm đánh giá THTK trong chi thường xuyên theo Quyết định số 117/QĐ-NHNN. NHNN đã thực hiện thẩm định và hoàn tất việc đánh giá, chấm điểm của các đơn vị. Kết quả chấm điểm có nhiều tiến bộ so với năm 2021, có 76/79 đơn vị có kết quả chấm điểm từ 80 điểm trở lên.

NHNN đã thực hiện nghiêm các chủ trương của Chính phủ và quy định của Bộ Tài chính về việc quản lý, sử dụng và mua sắm tài sản, trang thiết bị làm việc. Trong công tác phê duyệt kế hoạch tài sản cố định năm 2022, NHNN đã rà soát, chỉ đề xuất đưa vào kế hoạch đối với các tài sản thực sự cần thiết, cấp bách phục vụ cho các hoạt động nghiệp vụ hoặc đảm bảo an toàn trụ sở, kho tiền…;

Trong quản lý các dự án đầu tư công, năm 2022, việc lập, thẩm định, phân bổ Kế hoạch đầu tư công được thực hiện theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn Luật. Ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022, NHNN đã khẩn trương thực hiện giao kế hoạch vốn đầu tư công cho các đơn vị để triển khai thực hiện; đồng thời thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và đôn đốc các đơn vị triển khai, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đảm bảo hoàn thành kế hoạch vốn đầu tư công được giao.

NHNN đã thực hiện rà soát, thẩm định, chi ghi danh mục các dự án cấp bách, khả thi và bố trí vốn theo tiến độ triển khai thực hiện công trình. Thông qua khâu rà soát, thẩm định kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2022, NHNN đã cắt giảm 10 dự án chưa thực sự cấp thiết. Việc quản lý, sử dụng trụ sở làm việc theo đúng quy định, tiêu chuẩn, định mức của Nhà nước.

Trong năm 2022, NHNN tiếp tục chủ động cân đối quản lý biên chế một cách tiết kiệm, nghiêm túc quán triệt chỉ sử dụng trong phạm vi biên chế được Bộ Nội vụ giao, không xảy ra tình trạng vượt biên chế. Đồng thời, NHNN tiếp tục thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo quy định tại Nghị quyết số 39 ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị và các Nghị định liên quan đến chính sách tinh giản biên chế; Thực hiện nghiêm túc theo đúng các quy định hiện hành về tuyển dụng công chức, xây dựng bộ máy gọn nhẹ, đảm bảo thực hiện tốt nhất chức năng, nhiệm vụ được giao.

NHNN tiếp tục triển khai, thực hiện tốt quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước tại các TCTD, TCTC và doanh nghiệp do NHNN quản lý.

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 13/01/2022 của Thống đốc NHNN, NHNN tiếp tục chỉ đạo các TCTD, TCTC và doanh nghiệp tiết giảm các chi phí hoạt động để có nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp và người dân thông qua giảm lãi suất cho vay. Các đơn vị đã triển khai áp dụng các biện pháp nhằm tiết giảm triệt để các khoản chi phí hoạt động như: chi điện, nước, xăng dầu, chi công tác phí, hội thảo, hội nghị, quảng cáo…

NHNN đã thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định của Nhà nước về công khai, minh bạch trong công tác quản lý tài chính, tài sản, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản thuộc phạm vi quản lý theo quy định tại Luật Ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó, NHNN đã tập trung chỉ đạo các đơn vị trong toàn Ngành triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các lĩnh vực cải cách hành chính. Công tác giải quyết thủ tục hành chính qua bộ phận một cửa tiếp tục triển khai hiệu quả. Trong năm 2022, bộ phận một cửa trong toàn hệ thống NHNN đã tiếp nhận và trả kết quả cho hơn 11.500 hồ sơ thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân.

NHNN đã ban hành và tổ chức thực hiện nhiều Kế hoạch, Đề án, Chương trình nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động ngân hàng. Theo báo cáo đánh giá của Bộ Thông tin và Truyền thông, NHNN được xếp vị trí thứ 1 về chỉ số xếp hạng an toàn thông tin mạng, thứ 2 về chỉ số thể chế số và xếp thứ 4 về chỉ số hoạt động chuyển đổi số… 

Hiện nay, tất cả các đơn vị thuộc NHNN đã triển khai xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng thông qua hệ thống Edoc; 100% văn bản gửi, nhận trên Trục liên thông văn bản quốc gia được ký số và được xác thực theo quy định.

Mặt khác, các đơn vị trong toàn Ngành đã tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát THTK, CLP. Nhìn chung, các đơn vị được thanh tra, kiểm toán chấp hành đúng quy định về công tác THTK, CLP.

Hội nghị cũng đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023 như sau:

(i) Tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng năm 2023 đã đề ra tại Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 17/01/2023 của Thống đốc NHNN; 

(ii) Thường xuyên rà soát, cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác THTK, CLP để sửa đổi, bổ sung các quy định nội bộ về tiêu chuẩn, định mức trong quản lý tài chính, tài sản, quản lý đầu tư xây dựng… của đơn vị;

(iii) Siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách; quản lý tài chính chặt chẽ, hiệu quả, đúng quy định trong phạm vi kế hoạch tài chính, dự toán hoặc kinh phí khoán được giao; 

(iv) Tăng cường quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; quyết liệt đẩy mạnh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; quản lý, giám sát chặt chẽ và nâng cao hiệu quả, tiến độ và chất lượng thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình trong hệ thống NHNN; 

(v) Thực hiện quản lý, sử dụng tài sản công theo đúng quy định tại Luật quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 và các văn bản hướng dẫn; 

(vi) Đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, đẩy nhanh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, quản trị theo chuẩn mực quốc tế. Đẩy mạnh cơ cấu lại, cổ phần hoá, thoái vốn; nâng cao hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp; 

(vii) Nâng cao nhận thức của các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, giải pháp về THTK, CLP.

Đẩy mạnh các giải pháp tiết kiệm, chống lãng phí trong tất cả các lĩnh vực

Điểm lại kết quả đạt được trong công tác THTK, CLP năm 2022, Phó Thống đốc đánh giá, trong bối cảnh sau dịch Covid-19, hoạt động điều hành của NHNN cũng rất khó khăn, tuy nhiên, NHNN đã triển khai cơ chế, chính sách, chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành chức năng tương đối kịp thời đầy đủ đến từng đơn vị trong Ngành. 

Đặc biệt, công tác THTK, CLP ngày càng được chú trọng hơn trong hoạt động quản lý của hệ thống NHNN, hoạt động kinh doanh của các TCTD, các NHTM có vốn nhà nước.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Thống đốc đề nghị các đơn vị trong toàn Ngành tiếp tục quán triệt nghiêm túc chủ trương chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ có liên quan đến THTK, CLP. Đẩy mạnh công tác thông tin, phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước và NHNN có liên quan đến THTK, CLP cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nhằm nâng cao và thống nhất nhận thức, trách nhiệm về công tác THTK, CLP của mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân trong ngành Ngân hàng.

Các đơn vị tham mưu cơ chế chính sách chủ động rà soát, kịp thời cập nhật, bổ sung các quy định hiện hành về chế độ, tiêu chuẩn, định mức và các quy định của pháp luật liên quan đến THTK, CLP để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các quy định về tài chính, chi tiêu nội bộ… cho phù hợp với quy định hiện hành và yêu cầu thực tiễn của cơ quan, đơn vị.

Thủ trưởng các đơn vị cần nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 12 của Thủ tướng Chính phủ về THTK, CLP ban hành năm 2022 (trừ một số khoản chi cho cán bộ, công chức và các khoản chi đặc thù không thể cắt giảm). Trên cơ sở kinh phí do NHNN giao, các đơn vị lập kế hoạch chi tiêu cụ thể, ưu tiên cho các nhiệm vụ chuyên môn, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

Phó Thống đốc yêu cầu, các đơn vị trên tinh thần tiết kiệm ngay từ khâu lập kế hoạch, tăng cường tận dụng, khai thác có hiệu quả các tài sản và trang thiết bị hiện có, chỉ đề xuất ghi kế hoạch mua sắm đối với các tài sản có nhu cầu cấn thiết, cấp bách phục vụ cho các hoạt động nghiệp vụ.

Bên cạnh đó, khẩn trương triển khai quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2023 của hệ thống NHNN và các đơn vị trong Ngành. Phấn đấu hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công giao và giải ngân tối thiểu 85% kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản của NHNN.

Khẩn trương hoàn thiện phê duyệt Phương án tự chủ về tài chính theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

Các TCTD, TCTC, doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện nghiêm túc kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính năm 2023 đã được phê duyệt; rà soát, tiết giảm tối đa các khoản chi chưa cần thiết để tạo nguồn lực góp phần ổn định mặt bằng lãi suất thị trường.

Tiếp tục rà soát, sắp xếp lại tài sản công, đặc biệt là đối với cơ sở nhà, đất theo quy định, đảm bảo tài sản công sử dụng đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức theo chế độ quy định và phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ.

Ngoài ra, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật về THTK, CLP. Thủ trưởng các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra tại các đơn vị mình và chỉ đạo công tác kiểm tra, tự kiểm tra tại các đơn vị cấp dưới trực thuộc.

P.V