Tin tức

Tình hình kinh tế - xã hội quý I/2023

T.H {Ngày xuất bản}

GDP quý I/2023 ước tăng 3,32% so với cùng kỳ năm 2022, cán cân thương mại thặng dư hơn 4 tỷ USD, khách du lịch quốc tế tiếp tục tăng... là những điểm nổi bật về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2023.

1.png
2.png
3.png
4.png
5.png
6(1).png
Nguồn: Tổng cục Thống kê, tháng 3/2023

T.H