Tin hội viên

HDBank chia cổ tức 25%

P.V {Ngày xuất bản}

Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank – HOSE: HDB) công bố tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 họp ngày 26/4/2023 tới đây.

hdbank.jpg
HDBank chia cổ tức 25%, năm 2023 tiếp tục kế hoạch tăng trưởng bền vững

Tại Đại hội đồng cổ đông được tổ chức theo hình thức kết hợp offline (tại điểm cầu chính là Holiday inn - TP.HCM) và online tới đây, HDBank sẽ trình cổ đông thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, định hướng hoạt động năm 2023 và thông qua các tờ trình Hội đồng Quản trị, bao gồm phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, tăng vốn điều lệ và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội cổ đông.

Đáng chú ý nhất là tại Đại hội cổ đông lần này, HDBank sẽ trình cổ đông thông qua phương án chia cổ tức bằng tiền và cổ phiếu với tổng tỷ lệ 25%, từ đó tăng vốn điều lệ lên 29.276 tỷ đồng. Mức cổ tức cao năm nay có được nhờ nỗ lực của HDBank trong việc duy trì kết quả kinh doanh tăng trưởng cao năm 2022.

Năm 2022, vượt lên những khó khăn chung của nền kinh tế, HDBank vẫn đạt mức tăng trưởng cao dù Ngân hàng đặt yếu tố cho vay, kiến tạo chất lượng tài sản bền vững lên làm đầu.

Năm qua, HDBank tập trung cho vay những lĩnh vực là động lực của nền kinh tế nên dư nợ trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản rất thấp. Nhờ chiến lược kinh doanh đó, HDBank hoàn thành và vượt kế hoạch kinh doanh được cổ đông giao phó với lợi nhuận trước thuế năm 2022 đạt trên 10.268 tỷ đồng, tăng 27,2% so với cùng kỳ và hoàn thành 105% kế hoạch. Chỉ số ROE đạt 23,5%; ROA đạt 2,1% đều cao hơn cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ nợ xấu riêng lẻ chỉ 1,3%, tỷ lệ nợ xấu hợp nhất 1,67%, mức thấp so với toàn ngành. Số dư trái phiếu doanh nghiệp chỉ 4.300 tỷ đồng, tương ứng 1,6% tổng dư nợ. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR theo Basel II) lên đến 13,4% và thuộc nhóm những ngân hàng an toàn vốn cao nhất.  

Với kết quả đạt được năm 2022 - năm bản lề ghi dấu ấn 10 năm đổi mới - tổng tài sản của HDBank vượt trên 416 nghìn tỷ đồng, gấp 7,8 lần năm 2012. Tiền gửi khách hàng đạt gần 260 nghìn tỷ, gấp 6,9 lần. Vốn chủ sở hữu đạt 38.995 nghìn tỷ, gấp 7,2 lần. Lợi nhuận trước thuế đạt trên 10.268 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay và gấp 24 lần thời điểm 10 năm trước. HDBank cũng ghi dấu ấn là một trong số ít ngân hàng trả cổ tức với tỷ lệ cao và đều đặn trong nhiều năm liên tục.

Thành công của HDBank năm 2022 không chỉ là kết quả kinh doanh tăng trưởng cao và bền vững, HDBank ghi dấu ấn tiên phong trong việc kiến tạo tài sản an toàn cho xã hội, góp phần thúc đẩy nỗ lực Kinh tế xanh của Chính phủ thông qua cung ứng nguồn vốn xanh cho nền kinh tế. HDBank thúc đẩy nỗ lực phát triển bền vững thông qua chủ trương cho vay nông nghiệp nông thôn, tài trợ chuỗi cung ứng và phân phối, triển khai chuyển đổi số toàn diện và thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt.

Sang năm 2023, HDBank tiếp tục kiên định với định hướng “Phát triển bền vững, tiên phong dẫn đầu”. Ngân hàng sẽ nâng cao hơn nữa năng lực quản trị, đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật và hướng tới áp dụng các chuẩn mực quốc tế tốt nhất. Một trong những nỗ lực đã và đang được ngân hàng tiên phong áp dụng là tuân thủ đầy đủ Basel III. Đây là mục tiêu quan trọng sẽ được HDBank ưu tiên hoàn thành.

Đối với hoạt động kinh doanh, phát huy thành quả đạt được năm 2022 và những năm trước đó, HDBank định hướng tăng trưởng tín dụng gắn với chuyển dịch cơ cấu tín dụng theo hướng hiệu quả, an toàn hơn nữa, kiểm soát tỷ lệ nợ xấu hợp nhất thấp dưới 2%; mở rộng các sản phẩm dịch vụ trên kênh số và nâng cao chất lượng dịch vụ, trải nghiệm của khách hàng.

Theo kế hoạch 2023, tổng tài sản của HDBank dự kiến đạt mức tăng 25% so với cùng kỳ lên 520.024 tỷ đồng; huy động vốn tăng 25% lên 459.398 tỷ đồng; dư nợ tăng 24% lên 333.553 (phù hợp với chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng được Ngân hàng Nhà nước giao). Với chất lượng tài sản tốt có khả năng sinh lời cao hiện tại, HDBank đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế ở mức cao, dự kiến vượt 13.197 tỷ đồng tức tăng 29% so với năm 2022; Tỷ lệ ROE dự kiến đạt 24,5% và ROA đạt 2,3%; Tỷ lệ nợ xấu riêng lẻ tiếp tục được ngân hàng kiểm soát thấp dưới 1,5%, tỷ lệ nợ xấu hợp nhất dưới 2%.

Với nền tảng vững vàng được tích lũy sau 10 năm đổi mới, dưới sự dẫn dắt của Hội đồng quản trị với nhiều thành viên là những doanh nhân giàu kinh nghiệm, bản lĩnh với uy tín quốc tế, cùng sự năng động, đồng lòng của đội ngũ Ban Điều hành và tập thể cán bộ nhân viên, HDBank tự tin sẽ hoàn thành và vượt kế hoạch kinh doanh đề ra.

P.V