Vấn đề - Nhận định

Mặt bằng lãi suất kỳ vọng giảm nhẹ trong quý II và cả năm 2023

Ngô Hải {Ngày xuất bản}

Các tổ chức tín dụng (TCTD) kỳ vọng mặt bằng lãi suất huy động và cho vay bình quân toàn hệ thống giảm nhẹ 0,08 - 0,1 điểm % trong quý II/2023 và giảm nhẹ 0,19 - 0,34 điểm % trong cả năm 2023.

vnd.jpg
Mặt bằng lãi suất kỳ vọng giảm nhẹ trong quý II và cả năm 2023

Đây là một trong những kết quả nổi bật của cuộc điều tra Xu hướng kinh doanh của các TCTD quý II/2023 vừa được Vụ Dự báo, Thống kê, Ngân hàng Nhà nước công bố.

Vụ Dự báo, Thống kê cho biết, cuộc điều tra được tiến hành từ ngày 25/2/2023 đến ngày 10/3/2023. Đối tượng là toàn bộ các TCTD và chi nhánh NHNNg tại Việt Nam, tỷ lệ trả lời đạt 95%.

Kết quả điều tra được phân tích dựa trên phương pháp cân bằng (Balance Method) và các TCTD được gắn trọng số dựa trên tương quan về quy mô tổng tài sản của TCTD hoặc dư nợ tín dụng hoặc huy động vốn tùy theo tính chất câu hỏi.

Qua điều tra, các TCTD cho biết, nhu cầu vay vốn, dịch vụ thanh toán và thẻ, gửi tiền của khách hàng trong quý I/2023 có cải thiện nhưng chưa được như kỳ vọng. Các TCTD dự báo nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng của khách hàng diễn biến khả quan trong quý II/2023, trong đó nhu cầu vay vốn được kỳ vọng “tăng” nhiều hơn nhu cầu gửi tiền và thanh toán.

Theo nhận định của các TCTD, thanh khoản của hệ thống ngân hàng trong quý I/2023 tiếp tục duy trì ở trạng thái “tốt” và đã có sự cải thiện rõ rệt so với quý IV/2022. Các TCTD dự báo tình hình thanh khoản sẽ giữ ổn định trong qúy II/2023 và tiếp tục được cải thiện trong năm 2023 so với năm 2022.

Về lãi suất, trái ngược với dự báo tăng nhẹ mặt bằng lãi suất trong quý I/2023 và cả năm 2023 của kỳ điều tra trước, tại kỳ điều tra này, các TCTD kỳ vọng mặt bằng lãi suất huy động và cho vay bình quân toàn hệ thống giảm nhẹ 0,08 - 0,1 điểm % trong quý II/2023 và giảm nhẹ 0,19 - 0,34 điểm % trong cả năm 2023.

Cũng tại kỳ điều tra này, các TCTD đã giữ ổn định lãi suất biên và phí dịch vụ trong quý I/2023. Điều này trái với dự kiến tăng lãi suất biên trong quý I/2023 của 32,7% TCTD ở cuộc điều tra kỳ trước.

Về mặt bằng rủi ro (MBRR) tổng thể của các nhóm khách hàng được các TCTD nhận định tiếp tục tăng nhẹ trong quý I/2023 và dự báo xu hướng tăng nhẹ trong năm 2023 nhưng tốc độ tăng kỳ vọng chậm lại so với các năm trước. Trong đó, 36,5% TCTD dự báo MBRR “ổn định”, 21,2% dự báo “giảm” và 42,3% TCTD dự báo mức độ rủi ro chung của các nhóm khách hàng “tăng” trong năm 2023 so với năm 2022. Trong đó các TCTD lưu ý: “cần quan tâm nhóm công ty cổ phần, TNHH, doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp nhỏ và vừa”.

Về huy động vốn, các TCTD kỳ vọng huy động vốn toàn hệ thống TCTD tăng bình quân 3,2% trong quý II/2023 và tăng 9,2% trong năm 2023, điều chỉnh giảm nhẹ so với mức kỳ vọng 10% tại kỳ điều tra trước.

Các TCTD dự báo dư nợ tín dụng của hệ thống ngân hàng tăng 4% trong quý II/2023 và tăng 13,1% trong năm 2023, điều chỉnh giảm 0,6 điểm % so với mức dự báo 13,7% tại kỳ điều tra trước.

Các TCTD nhận định “tăng nhẹ” tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng trong quý I/2023 nhưng kỳ vọng sẽ cải thiện hơn trong quý II/2023.

Kết quả điều tra cũng cho thấy, tình hình kinh doanh của hệ thống ngân hàng trong quý I/2023 có sự “cải thiện” nhưng tốc độ cải thiện có chậm lại so với quý trước. Các TCTD đánh giá lợi nhuận trước thuế của hệ thống ngân hàng trong quý I/2023 có tăng trưởng nhưng chưa đạt được như kỳ vọng.

Tuy nhiên, 66,7 - 79,6% TCTD kỳ vọng tình hình kinh doanh cải thiện hơn trong quý II/2023 và cả năm 2023; 88,7% TCTD kỳ vọng lợi nhuận trong năm 2023 tăng trưởng dương so với năm 2022 (thấp hơn tỷ lệ 95,3% ở kỳ trước); 5,7% TCTD lo ngại lợi nhuận tăng trưởng âm trong năm 2023; 5,7% TCTD ước tính lợi nhuận không thay đổi.

Về các nhân tố nội tại và khách quan có tác động tích cực giúp cải thiện tình hình kinh doanh của hệ thống ngân hàng. Trong quý I/2023, các TCTD tiếp tục đánh giá: “Cầu của nền kinh tế đối với sản phẩm dịch vụ của đơn vị” cùng với “Điều kiện kinh doanh và tài chính của khách hàng” được kỳ vọng là những nhân tố khách quan quan trọng nhất giúp “cải thiện” tình hình kinh doanh của TCTD trong quý I/2023 và cả năm 2023.

Đối với tình hình lao động, việc làm của ngành tài chính - ngân hàng trong quý I/2023 dù tiếp tục cải thiện so với quý trước nhưng chưa đạt mức kỳ vọng. Chỉ số cân bằng (CSCB) trong quý I/2023 ở mức 14%, thấp hơn so với CSCB dự kiến (18,8%) và CSCB trong quý IV/2022 (18,5%). Các TCTD kỳ vọng tình hình lao động sẽ diễn biến khả quan hơn trong quý II/2023 và cả năm 2023.

Ngô Hải