Các Hiệp hội ngành, nghề

Tăng cường quản lý phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử

M.H 13/04/2023 14:18

Ngày 12/4, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã có Công điện số 01/CĐ-BTC gửi Tổng cục Thuế và Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc tăng cường công tác quản lý, giám sát việc phát hành, sử dụng hóa đơn điện tử.

Công điện nêu rõ, thực hiện Luật quản lý thuế hiện hành, Tổng cục Thuế đã triển khai hệ thống hoá đơn điện tử phục vụ các đối tượng nộp thuế trên phạm vi toàn quốc từ ngày 1/7/2022.

Theo đó, các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân kinh doanh thực hiện chuyển đổi đồng bộ sang sử dụng hoá đơn điện tử thay cho hóa đơn giấy truyền thống. Việc triển khai hệ thống hóa đơn điện tử giúp tiết kiệm chi phí phát hành, lưu giữ hóa đơn; thuận tiện trong khâu đối chiếu, rà soát, kiểm tra việc kê khai thuế, hoàn thuế…góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế.

Tuy nhiên, công điện của Bộ Tài chính chỉ rõ, thời gian qua vẫn có hiện tượng một số doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cố tình lợi dụng việc phát hành, sử dụng hóa đơn điện tử để xuất khống, mua bán hóa đơn để trục lợi, vi phạm pháp luật. Nhằm tiếp tục tăng cường công tác quản lý, giám sát việc phát hành, sử dụng hóa đơn điện tử, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu Tổng cục Thuế chỉ đạo cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số nội dung. Cụ thể như:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức tuân thủ của doanh nghiệp nói riêng, người nộp thuế nói chung về nghĩa vụ chấp hành pháp luật về thuế. Cảnh báo kịp thời các hành vi vi phạm, tội phạm về thuế; xây dựng kế hoạch tổng thể, có tính hệ thống để phổ biến, giáo dục pháp luật về thuế, không để xảy ra các vi phạm về phát hành, sử dụng hóa đơn điện tử.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc phát hành, sử dụng hoá đơn điện tử để phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, xử lý nghiêm theo quy định.

Rà soát tổng thể, đánh giá và đề xuất việc nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin đối với hoá đơn điện tử; khẩn trương hoàn thành thủ tục lấy ý kiến thẩm định của Bộ Thông tin và Truyền thông, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn hệ thống thông tin hoá đơn điện tử; có giải pháp đảm bảo an toàn an ninh mạng đối với hệ thống hoá đơn điện tử; tăng cường giám sát, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các hành vi bất thường trên hệ thống; phân công, bố trí cán bộ thực hiện công tác phân tích, đánh giá và cảnh báo, kịp thời phát hiện các hành vi giả mạo, gian lận về hóa đơn điện tử.

Tăng cường công tác phối hợp với cơ quan công an, các bộ, ngành đơn vị liên quan nhằm xử lý kịp thời, nghiêm minh các vi phạm pháp luật trong phát hành, quản lý, sử dụng hoá đơn điện tử.

M.H