Doanh nghiệp

Thêm 2 công ty bị Uỷ ban Chứng khoán xử phạt do loạt vi phạm về công bố thông tin

D.L 21/04/2023 11:16

Ngày 17/4, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã có quyết định xử phạt đối với CTCP Cấp thoát nước Lạng Sơn (UPCoM: NLS) và CTCP Mía đường Cần Thơ, do sai phạm trong việc thực hiện công bố thông tin.

Đối với Cấp thoát nước Cần Thơ, tổng số tiền công ty này bị UBCKNN xử phạt là 160 triệu đồng.

Trong đó, NLS bị phạt 85 triệu đồng do không công bố thông tin phải công bố theo quy định pháp luật các tài liệu Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 06/05/2021 về việc thay thế người đại diện theo pháp luật (bổ sung ông Đào Nam Phong là người đại diện theo pháp luật) và công bố thông tin không đúng thời hạn đối với Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.

Bên cạnh đó, Cấp thoát nước Lạng Sơn còn bị phạt 15 triệu đồng do không bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty; bị phạt 60 triệu đồng do công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật đối với Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 (không trình bày giao dịch giữa công ty với cổ đông lớn là CTCP Quốc tế Sơn Hà đã trình bày tại mục VII.1b BCTC năm 2021).

Đối với Mía đường Cần Thơ, công ty này bị xử phạt 85 triệu đồng.

Cụ thể, CTCP Mía đường Cần Thơ đã không báo cáo UBCKNN các tài liệu: Báo cáo tài chính quý các năm 2021, 2022; Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2021 (giai đoạn 01/07/2021-31/12/2021); Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2022 (giai đoạn 01/07/2022-31/12/2022); Báo cáo thường niên cho năm tài chính kết thúc vào ngày 30/6/2021 và 30/6/2022; Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022; văn bản giải trình của công ty đối với ý kiến không phải là chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán tại BCTC riêng và hợp nhất (kiểm toán) cho năm tài chính kết thúc vào ngày 30/6/2021 và ngày 30/6/2022.

Thêm vào đó, công ty còn báo cáo không đúng thời hạn theo quy đối với báo cáo tài chính riêng và hợp nhất (kiểm toán) cho các năm tài chính kết thúc vào ngày 30/06/2021, 30/06/2022 và Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021.

D.L