Tin hội viên

Vietbank tiếp tục tăng trưởng ổn định trong quý I/2023

{Tên tác giả} {Ngày xuất bản}

Trong quý I/2023, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) tiếp tục tăng trưởng an toàn, ổn định nhờ chú trọng cải thiện năng suất lao động, nâng cao thị phần theo xu hướng tăng trưởng có chọn lọc và gắn với hiệu quả.

3-vietbank-canh-giao-dich.jpg
Vietbank tiếp tục tăng trưởng ổn định trong quý I/2023

Theo đó, kết thúc quý I/2023, Vietbank đạt một số kết quả nổi bật sau: Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 197 tỷ đồng, tăng 74,34 % so với cùng kỳ năm 2022; tổng tài sản đạt 106.932 tỷ đồng, tăng 1,92 % so với cùng kỳ năm 2022; cấu trúc danh mục tài sản tiếp tục được cơ cấu theo hướng gia tăng tỷ trọng tài sản có sinh lời.

Tính đến ngày 31/3/2023, tổng huy động của Vietbank đạt 96.813 tỷ đồng; trong đó, huy động vốn từ khách hàng (bao gồm giấy tờ có giá) đạt 79.829 tỷ đồng. Cho vay khách hàng đạt 61.516 tỷ đồng. Tại thời điểm ngày 31/3/2023, tỷ lệ nợ xấu của Vietbank kiểm soát dưới mức 3% theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Thu nhập lãi thuần đạt 479 tỷ đồng, tăng 31,59% so với cùng kỳ năm 2022. Bên cạnh đó, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt gần 22 tỷ đồng; hoạt động kinh doanh ngoại hối đạt 13 tỷ đồng, tăng 72,94% so với cùng kỳ năm 2022. Chi phí dự phòng là 21 tỷ đồng, giảm 71,84% so với cùng kỳ năm 2022 do Ngân hàng kiểm soát tốt chất lượng các khoản nợ.

Với những nỗ lực trong quý I/2023, Vietbank được vinh danh "Top 10 dịch vụ chất lượng vàng vì quyền lợi người tiêu dùng 2023". Giải thưởng này là minh chứng cho những nỗ lực xuyên suốt của Vietbank luôn kiên định với triết lý kinh doanh trên nền tảng chữ Tín, xem việc phát triển an toàn, bền vững, hiệu quả là kim chỉ nam và quan tâm nhất là tối ưu giá trị cho khách hàng, đối tác, nhà đẩu tư và cán bộ nhân viên, đồng thời thực hiện tốt nhất trách nhiệm với cộng đồng xã hội.

Trong thời gian tới, Vietbank sẽ chú trọng phát triển hệ khách hàng truyền thống theo định hướng bán lẻ; đồng thời cung ứng vốn cho các lĩnh vực sản xuất, dịch vụ mà Chính phủ ưu tiên và sẵn sàng đón đầu sự phục hồi của nền kinh tế.

Bên cạnh đó, Vietbank cũng sẽ đưa ra những gói sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng; đồng thời tiếp tục kết nối, mở rộng với các đối tác, hệ sinh thái đã và đang kết nối để khai thác hiệu quả hơn.

Cùng với việc duy trì tốc độ tăng trưởng bền vững, Vietbank cũng nâng cao chất lượng tài sản, tiếp tục tái cấu trúc cơ cấu tài sản nợ, tài sản có theo hướng giảm tỷ trọng tài sản có rủi ro, cải thiện khả năng sinh lời; tập trung công tác tăng trưởng huy động, đặc biệt là nguồn vốn từ tổ chức kinh tế và dân cư, vốn huy động không kỳ hạn, tăng huy động bằng đồng USD; thực hiện đồng bộ và quyết liệt các giải pháp để tiếp tục cải thiện giá vốn, nâng cao các chỉ số hiệu quả hoạt động.