Nhìn ra thế giới

Các quy định mới của Trung Quốc về phân loại tài sản sẽ ảnh hưởng đến các ngân hàng như thế nào?

Vân Anh 01/05/2023 09:21

Các biện pháp mới mở rộng đối tượng phân loại rủi ro tài sản của các ngân hàng.

Vào tháng 7 tới, các biện pháp mới phân loại rủi ro đối với tài sản tài chính của các ngân hàng thương mại tại Trung Quốc sẽ có hiệu lực.

Trái ngược với các biện pháp cũ, chủ yếu đo lường rủi ro thông qua các khoản nợ khó đòi, các biện pháp mới bao gồm tất cả các tài sản tài chính có rủi ro tín dụng, bao gồm cả trái phiếu và các khoản đầu tư khác, tài sản liên ngân hàng, các khoản phải thu và các khoản mục ngoại bảng. Các đối tượng không nằm trong phạm vi phân loại rủi ro là các giao dịch tài sản tài chính và tài sản phái sinh.

Các quy định này sẽ cải thiện tính minh bạch của ngân hàng và phân loại rủi ro tài sản nói chung như thế nào?

Theo Elaine Xu và Vivian Xue, Giám đốc bộ phận các định chế tài chính, Fitch Ratings cho biết: Việc phân loại rủi ro tài sản mới của Trung Quốc sẽ củng cố các tiêu chuẩn báo cáo của các ngân hàng và giảm dần sự thiếu nhất quán trong việc phân loại tài sản tài chính.

Việc triển khai thành công các quy định này sẽ làm giảm quyền quyết định của cấp quản lý đối với việc ghi nhận các khoản suy giảm giá trị tài sản và nếu được triển khai một cách nhất quán, sẽ cải thiện các thông lệ báo cáo tổng thể và tính minh bạch của khu vực ngân hàng. Những điều này có có ý nghĩa tích cực đối với đánh giá của chúng tôi về môi trường hoạt động của các ngân hàng Trung Quốc (BBB-/ổn định) và chất lượng tài sản của họ. Tuy nhiên, các quy định không loại bỏ khả năng can thiệp hoặc trì hoãn đối với việc phân loại tài sản và mức độ rủi ro cũng có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của các quy định mới.

Chúng tôi hy vọng một khi các quy định này được triển khai đầy đủ, các tiêu chuẩn cụ thể sẽ đẩy nhanh quá trình ghi nhận tài sản xấu (NPA) trong hệ thống ngân hàng của Trung Quốc, bởi chúng yêu cầu ghi nhận tài sản bị suy giảm giá trị một cách rộng rãi và nhất quán hơn giữa các ngân hàng.

Trung bình, các ngân hàng nhỏ hơn có nhiều khả năng báo cáo tỷ lệ nợ xấu thấp hơn so với tỷ lệ tín dụng kém (theo IFRS), cho thấy khả năng ghi nhận tài sản suy giảm lỏng lẻo hơn tại các ngân hàng nhỏ hơn.

Chúng tôi cho rằng những ngân hàng nhỏ hơn cũng có xu hướng áp dụng các tiêu chuẩn bảo lãnh phát hành thấp hơn và có mức độ tập trung danh mục đầu tư cao hơn. Do đó, các ngân hàng nhỏ hơn có thể sẽ phải đối mặt với sự suy yếu lớn hơn khi chuyển sang tuân thủ khuôn khổ mới, làm tăng áp lực vốn, vốn đã tăng cao của họ, điều này có thể hạn chế hơn nữa tốc độ tăng trưởng tài sản."

Theo Ming Tan, CFA, tổ chức xếp hạng tín nhiệm S&P, việc phân loại rủi ro đối với các tài sản có vấn đề tại các ngân hàng ở Trung Quốc sẽ trở nên chặt chẽ hơn theo các quy định mới. Điều này sẽ giảm thiểu cơ hội cho chênh lệch giá theo quy định. Các biện pháp mới có thể cải thiện các chỉ số chất lượng tài sản cho các ngân hàng bằng cách phản ánh rõ hơn các xu hướng kinh tế vĩ mô và sức khỏe doanh nghiệp. Điều này có thể làm giảm hiện tượng trực giác về việc cải thiện chất lượng tài sản qua các giai đoạn căng thẳng kinh tế.

Các biện pháp này có thể dẫn đến việc nhìn nhận chặt chẽ hơn đối với các khoản vay được cơ cấu lại bằng cách giải quyết một số hoạt động đáng ngờ, do sự mơ hồ của các quy tắc hiện hành. Tuy nhiên, các khoản vay được cơ cấu lại hiện có thể được phân loại là các khoản vay được đề cập đặc biệt, thoải mái hơn so với quy định trước, thường phân loại là nợ xấu. Thời gian quan sát đối với các tài sản được cơ cấu lại cũng đã được kéo dài thêm, từ 6 tháng lên một năm.

Những cải tiến trong cung cấp thông tin sẽ không xảy ra trong một sớm một chiều. Theo quan điểm của chúng tôi, những bước tiến đáng kể về chất lượng thông tin sẽ mất vài năm, đặc biệt là ở các ngân hàng yếu kém hơn với bộ đệm vốn ít hơn để có thể chấp nhận các khoản nợ khó đòi được ghi nhận cao hơn. Các biện pháp mới sẽ áp dụng cho các doanh nghiệp mới từ ngày 1/7/2023, trong khi các quy định hiện hành phải đến cuối năm 2025 mới phải đáp ứng các tiêu chuẩn mới.

Sự căng thẳng trong lĩnh vực bất động sản, cũng như rủi ro giữa các phương tiện tài chính của chính quyền địa phương, có thể mất thời gian để được phản ánh đầy đủ trong các con số được báo cáo của các ngân hàng, đặc biệt là đối với những ngân hàng khu vực cho vay nhiều trong lĩnh vực này.

Còn theo Moody’s, các hướng dẫn chi tiết về phân loại rủi ro sẽ từng bước thu hẹp khoảng cách giữa khoản vay kém và nợ xấu, đồng thời cải thiện tính minh bạch và công khai về chất lượng tài sản của các ngân hàng. Do đó, Moody's  cho rằng, một số ngân hàng quy mô trung bình và ngân hàng nhỏ trong khu vực sẽ báo cáo tỷ lệ nợ xấu cao hơn, trong khi các ngân hàng lớn sẽ ít bị ảnh hưởng hơn do họ đã tuân thủ các tiêu chuẩn phân loại rủi ro nghiêm ngặt.

Các biện pháp này cũng cải thiện việc phân loại rủi ro của ngân hàng bằng cách tập trung vào khả năng trả nợ của người đi vay thay vì tập trung vào một khoản vay. Nếu 10% khoản nợ của một người vay từ một ngân hàng được phân loại là nợ xấu thì tất cả các khoản nợ của họ từ ngân hàng đó sẽ được phân loại là nợ xấu. Ngoài ra, nếu 20% khoản nợ của một người vay từ tất cả các ngân hàng thương mại đã quá hạn hơn 90 ngày, thì các ngân hàng nên phân loại tất cả các khoản nợ của người vay đó là nợ xấu.

(Nguồn: Asiabankingandfinance)

Vân Anh