Tin hội viên

Shinhan Finance Việt Nam thông tin về việc kiểm tra hành chính của Công an Quận I TP. Hồ Chí Minh 

P.V 19/05/2023 21:50

Thông tin từ Công ty Tài chính TNHH MTV Shinhan Việt Nam (SVFC) cho biết, sáng ngày 19/5/2023, Công ty đã phối hợp làm việc với đại diện Công an Quận I, TP. Hồ Chí Minh  trong đợt kiểm tra hành chính toàn ngành về hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp đóng trên địa bàn Quận I.

Cuộc kiểm tra kết thúc trong cùng ngày. SVFC cũng cho biết, kết quả kiểm tra thể hiện SVFC tuân thủ các quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và của Chính phủ trong hoạt động kinh doanh. Các hoạt động và dịch vụ của SVFC vẫn tiếp tục như bình thường.

Thông báo của SVFC cũng nêu rõ: Là một trong những công ty tài chính được Ngân hàng Nhà nước cấp phép hoạt động, trong suốt 17 năm đồng hành cùng Việt Nam, tập thể Ban Lãnh đạo và nhân viên Công ty luôn hướng tới sự phát triển bền vững và gắn bó lâu dài, đề cao trách nhiệm tuân thủ pháp luật. SVFC luôn đảm bảo mọi quy trình hoạt động và quy tắc ứng xử được xây dựng chặt chẽ. SVFC cũng chú trọng huấn luyện nghiệp vụ song song với kỹ năng phục vụ khách hàng.

SVFC với kim chỉ nam Shinhan Way mang theo sứ mệnh và tầm nhìn từ Tập đoàn và Công ty mẹ Shinhan Card, nỗ lực để kiến tạo nhiều giá trị tốt đẹp hơn cho khách hàng, cho Shinhan Finance và cho xã hội bằng Tài chính Nhân văn.

P.V