Chứng khoán

ETF VNM dự kiến mua mới 13,5 triệu EIB, bán ra toàn bộ HNG

Quỳnh Dương 30/05/2023 07:46

Ngày 2/6, FTSE dự kiến sẽ công bố danh mục cổ phiếu thành phần bộ chỉ số FTSE Vietnam All-share và FTSE Vietnam Index, tiếp sau đó 1 tuần, ngày 9/6, MarketVector cũng sẽ công bố danh mục cổ phiếu thuộc chỉ số MarketVector Vietnam Local Index.

Ngày 16/6 dự kiến là ngày hoàn tất việc cơ cấu toàn bộ danh mục của các ETF tham chiếu theo các bộ chỉ số này. Trên cơ sở dữ liệu tại ngày 23/5, CTCK BIDV (BSC) dự báo danh mục cổ phiếu thành phần và số lượng cổ phiếu mua/bán đối với các ETF tham chiếu theo các chỉ số, cụ thể như sau:

MarketVector Vietnam Local Index dự kiến sẽ thêm mới EIB, CEO, PC1 và loại bỏ HNG do không đáp ứng điều kiện giá trị vốn hóa lũy kế.

Ngoài ra các cổ phiếu HDG, DXG ở ngưỡng tỷ trọng vốn hóa lũy kế và có thể có nguy cơ bị loại nếu không đáp ứng 98% tỷ trọng lũy kế

FTSE Vietnam Index dự kiến sẽ thêm mới cổ phiếu KDC và sẽ không loại bỏ cổ phiếu nào

Giá trị tính toán có thể thay đổi do ngày chốt dữ liệu, hệ số tỷ lệ free-float mà MarketVector và FTSE áp dụng. Trên cơ sở đó, lần lượt danh mục quỹ ETF VNM và FTSE Vietnam, BSC dự kiến thay đổi như sau:

sacd.jpg

Cụ thể, danh mục quỹ ETF VNM dự kiến sẽ mua mới 4,9 triệu cổ phiếu PC1 (tỷ trọng 1,22%), 13,5 triệu cổ phiếu EIB (tỷ trọng 2,27%); 5,9 triệu cổ phiếu CEO (tỷ trọng 1,31%). Ở chiều ngược lại, quỹ sẽ bán toàn bộ 18,7 triệu cổ phiếu HNG và bán ra giảm tỷ trọng ở một số cổ phiếu khác như DIG, NVL, SHB, VRE, POW. 

Trong khi đó, FTSE Vietnam dự kiến mua mới 1,8 triệu cổ phiếu KDC (tỷ trọng 1,51%), nâng tỷ trọng tại các mã HPG, VND, POW. Đồng thời, giảm tỷ trọng ở nhiều cổ phiếu khác như VHM, VRE, DPM, VJC, VCG. 

Quỳnh Dương