Chứng khoán

Xử phạt Đầu tư và Xây dựng HUD4 85 triệu đồng do vi phạm công bố thông tin

Q.L 30/05/2023 06:36

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xử phạt Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4 (UPCoM: HU4) do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định.

hud-.jpg

Cụ thể, ngày 25/5/2023, UBCKNN ban hành Quyết định số 137/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4 (Địa chỉ trụ sở chính: 662 Bà Triệu, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam).

Theo đó, phạt tiền 85 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật (Công ty không công bố thông tin (CBTT) theo quy định trên hệ thống CBTT của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) các tài liệu: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và 2022.

Công ty CBTT không đúng thời hạn theo quy định trên hệ thống CBTT của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử của HNX các tài liệu: Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021, Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021, Giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế tại Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán thay đổi từ 10% trở lên so với cùng kỳ năm trước, CBTT về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, CBTT về việc bổ nhiệm và bãi nhiệm người nội bộ đối với: bà Trần Thị Quỳnh Hoa, ông Hoàng Đình Thắng, ông Hoàng Anh Tuấn.

Ngoài ra, CBTT không đúng thời hạn theo quy định trên hệ thống CBTT của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử của HNX Bản án số 03/2022/KDTM-ST ngày 5/9/2022 của Tòa án nhân dân thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa về việc “Tuyên giao dịch dân sự vô hiệu và giải quyết hậu quả pháp lý” (áp dụng tình tiết tăng nặng “Vi phạm hành chính nhiều lần” quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Luật Xử lý vi phạm hành chính và tình tiết giảm nhẹ “Người vi phạm hành chính đã tích cực giúp đỡ cơ quan chức năng xử lý vi phạm hành chính” quy định tại khoản 2 Điều 9 Luật Xử lý vi phạm hành chính).

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD4 là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị, được thành lập năm 1991. Ngành nghề kinh doanh chính bao gồm thi công xây dựng, kinh doanh bất động sản, quản lý các dự án đầu tư, xây dựng bất động sản, sản xuất vật liệu xây dựng, đầu tư dịch vụ đô thị, nhà ở... Vốn điều lệ hiện tại 150 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu HUD4 đang giao dịch tại mức giá 8.500 đồng/cổ phiếu (giá đóng cửa phiên giao dịch ngày 26/5). Giao dịch bình quân 10 phiên gần đây đạt gần 8.000 đơn vị/phiên.

Q.L