Các Hiệp hội ngành, nghề

Chính sách tài khóa đã miễn, giảm, giãn thuế, phí, lệ phí hơn 347.000 tỷ đồng

P.V {Ngày xuất bản}

Tại phiên họp chiều 29/5 Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, trong năm 2022 và 2023 có gói hỗ trợ tài khóa theo Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (tổng gói chương trình là 347.000 tỷ đồng), đã thực hiện giãn, giảm thuế phí và lệ phí và có hiệu quả tức thì trong năm 2022.

Theo Bộ trưởng, năm 2021, riêng chính sách tài khóa đã miễn, giảm, giãn thuế, phí, lệ phí là hơn 132.000 tỷ đồng, trong đó miễn và giảm là 24.000 tỷ đồng và gia hạn là 108.400 tỷ đồng.

Năm 2022, Chính phủ đã huy động được nguồn lực lớn nhất và thực hiện miễn, giảm, giãn thuế, phí, lệ phí lớn nhất, là 200.300 tỷ đồng, trong đó miễn giảm là 89.000 tỷ đồng và gia hạn là 110.700 tỷ đồng...

“Những chính sách và công tác điều hành chính sách tài khóa của Chính phủ và Bộ Tài chính trong giai đoạn này được đánh giá là hết sức quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả vào thời điểm trong và sau khi dịch bệnh COVID-19 được khống chế đã góp phần tích cực và tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp và người dân phát triển sản xuất, kinh doanh”, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh.

bt320230529175325.jpg
Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc phát biểu tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Cũng theo Bộ trưởng, dịch bệnh COVID-19 diễn ra với tốc độ nhanh, gây hậu quả rất lớn đối với mọi mặt của đời sống xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh. Điều này chưa có trong tiền lệ, vì vậy Chính phủ đề ra mục tiêu quyết liệt chống dịch với tiêu chí “chống dịch như chống giặc”.

Trước tình hình đó, việc Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính khẩn trương thành lập được Quỹ Vắc-xin đã đem lại hiệu quả hết sức tích cực. Nhờ thành lập quỹ, Chính phủ đã có gần 11.000 tỷ đồng để chủ động mua vắc-xin.

Tiếp đó, việc Chính phủ kịp thời trình Quốc hội ban hành Nghị quyết 43/2022/QH15 ngày 11/1/2022 của Quốc hội và ngay sau đó, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 15/2022/NĐ-CP về miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 có hiệu lực từ ngày 1/2/2022 cùng với sự vào cuộc quyết liệt của Chính phủ và các bộ, ngành đã mang lại một nguồn sinh khí hết sức kịp thời giúp hoạt động sản xuất, kinh doanh sớm được khôi phục.

Nhằm tiếp tục hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp ổn định và phát triển sản xuất, kinh doanh, năm 2023, Chính phủ tiếp tục chỉ đạo việc miễn, giảm thuế, Bộ Tài chính đã trình và dự kiến sẽ miễn, giảm, gia hạn 195.400 tỷ đồng, trong đó miễn giảm là 74.200 tỷ đồng và gia hạn là 121 nghìn tỷ đồng.

Ngoài ra, theo Bộ trưởng, trong năm 2022 và 2023 có gói hỗ trợ tài khóa theo Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (tổng gói chương trình là 347.000 tỷ đồng), đã thực hiện giãn, giảm thuế phí và lệ phí và có hiệu quả tức thì trong năm 2022.

Theo Bộ trưởng Hồ Đức Phớc, thực tế được đánh giá đúng đắn, ghi nhận đối với công tác chống dịch và việc huy động nguồn lực to lớn, thể hiện tinh thần yêu nước, tinh thần đoàn kết của nhân dân và thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm và chỉ đạo kịp thời của Đảng, Nhà nước đối với việc đề ra và triển khai các chính sách, giải pháp hỗ trợ hiệu quả nhằm tiếp tục giúp hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định và phát triển.

P.V