Tin hội viên

OCB lên kế hoạch phát hành 26.000 tỷ đồng trái phiếu năm 2023

{Tên tác giả} {Ngày xuất bản}

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền hoặc không có bảo đảm/bảo lãnh thanh toán.

ocbmoodys-1562138762260186018163-1578045505684328318102-1601700178938409078359-9366.jpeg
OCB lên kế hoạch phát hành 26.000 tỷ đồng trái phiếu trong năm nay. Hình minh họa, nguồn: Internet.

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) vừa công bố nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc chào bán và phát hành trái phiếu riêng lẻ trong năm 2023.

Theo đó, ngân hàng dự kiến phát hành tối đa 26.000 tỷ đồng trái phiếu, mệnh giá tương ứng 1 tỷ đồng/trái phiếu. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền hoặc không có bảo đảm/bảo lãnh thanh toán.

Theo kế hoạch, lượng trái phiếu này sẽ được phát hành thành 15 đợt, giá trị mỗi đợt từ 1.000 - 2.000 tỷ đồng, trong quý 2, 3 và 4 năm nay. Đối tượng chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật.

Số tiền thu về từ phát hành trái phiếu sẽ được dùng để cho vay, đầu tư hoặc sử dụng cho mục đích khác phù hợp với quy định hiện hành.

Đến cuối tháng 3/2023, tổng tài sản của OCB đạt mức hơn 199.100 tỷ đồng tăng 2,65% so với đầu năm, trong đó, cho vay khách hàng đạt gần 122.000 tỷ đồng tăng 1,76% so với đầu năm.

Tính đến hết quý I/2023, lợi nhuận trước thuế của OCB đạt 983 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ. Trong năm 2023, ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 6.000 tỷ đồng, tăng 36,7% so với năm trước; ROE đạt 17,14%; CAR tối thiểu đạt 10%.