Chứng khoán

VN30 sẽ thêm mới SSB và SHB, loại PDR, NVL trong kỳ tái cơ cấu sắp tới?

Quỳnh Duơng 04/07/2023 07:30

Ngày 17/7 tới đây, HOSE sẽ công bố danh mục các cổ phiếu thuộc chỉ số VN30 và VNFinlead. Danh mục mới sẽ có hiệu lực từ ngày 7/8.

Căn cứ trên số liệu kết thúc tại ngày 30/6/2023, CTCK BIDV (BSC) đã đưa ra dự báo thay đổi danh mục VN30 và VNFinlead trong kỳ tái cơ cấu sắp tới.

Cụ thể, chỉ số VN30 được cho là sẽ thêm mới SSB và SHB, đồng thời sẽ loại bỏ cổ phiếu PDR do giá trị vốn hóa nằm ngoài top 40 và NVL do đang trong diện bị cảnh báo.

Hiện tại có 4 chứng chỉ quỹ ETF đang tham chiếu theo chỉ số VN30 và giao dịch tại HOSE bao gồm: E1VFVN30, FUESSVN30, FUEMAVN30, FUEKIV30, với tổng tài sản ước tính khoảng 9.137 tỷ đồng.

Chỉ số VNFinlead dự kiến sẽ không có thay đổi nào trong kỳ đánh giá lần này. Giá trị có thể sai lệch đến từ việc tỷ lệ free-float áp dụng. Hiện tại đang có một chứng chỉ quỹ ETF (FUESSVFL) đang
tham chiếu chỉ số này với tài sản 4.207 tỷ đồng.

BSC dự kiến số lượng mua bán cổ phiếu tại các quỹ ETF tham chiếu theo chỉ số VN30-Index và VN-Finlead Index như sau:

ahdcajs.jpg

Quỳnh Duơng