Công nghệ

Một số dấu hiệu nghi ngờ gian lận tài khoản thanh toán 

Minh Ngọc 07/07/2023 06:58

Để ngăn ngừa, hạn chế việc mở, sử dụng tài khoản thanh toán (TKTT) cho mục đích gian lận, lừa đảo, bất hợp pháp..., người dân cần lưu ý một số dấu hiệu nghi ngờ gian lận sau. 

dau-hieu(2).png

Minh Ngọc