Tin Hiệp hội Ngân hàng

Hiệp hội Ngân hàng kêu gọi các tổ chức hội viên tiếp tục đồng hành, chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp và người dân

P.V {Ngày xuất bản}

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) vừa có công văn gửi tới các tổ chức tín dụng (TCTD) hội viên, kêu gọi các TCTD hội viên tiếp tục đồng hành, chia sẻ khó khăn, tạo điều kiện để doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn tín dụng.

Công văn nêu rõ, thực hiện Nghị Quyết số 97/NQ-CP của Chính phủ và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước tại Công văn số 5130/NHNN-TD ngày 30/6/2023 về việc triển khai Thông báo số 225/TB-VPCP ngày 15/6/2023 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp về những giải pháp lớn ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế trong tình hình hiện nay và Công văn số 5152/NHNN-CSTT ngày 30/6/2023 về việc giảm mặt bằng lãi suất cho vay.

Do đó, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam kêu gọi các TCTD hội viên tiếp tục đồng hành, chia sẻ khó khăn, tạo điều kiện để doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn tín dụng, với nội dung cụ thể:

Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục, đổi mới phong cách phục vụ và tập trung vốn đầu tư cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu các hộ sản xuất… có phương án sản xuất kinh doanh khả thi, nhằm đáp ứng đủ vốn cho các doanh nghiệp, người dân sản xuất kinh doanh kịp thời;

Trên cơ sở cân đối nguồn lực tài chính xem xét giảm lãi suất tiền vay đối với khoản dư nợ hiện hữu và các khoản vay mới, phấn đấu mức giảm lãi suất tối thiểu từ 1,5 - 2%; đồng thời xem xét giảm phí, lệ phí và các dịch vụ khác… nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân phục hồi sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo đúng chủ trương, chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, Hiệp hội Ngân hàng đề nghị các TCTD hội viên cập nhật tình hình thực hiện và nêu những khó khăn, vướng mắc (nếu có) về Hiệp hội để tổng hợp báo cáo Thống đốc kết quả thực hiện cũng như có biện pháp hỗ trợ kịp thời.

P.V