Chứng khoán

Vi phạm quy định công bố thông tin, Chứng khoán KB Việt Nam bị phạt 80 triệu đồng

Quỳnh Lê 23/07/2023 13:32

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV).

Theo đó, ngày 20/7/2023, UBCKNN ban hành Quyết định số 215/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với KBSV (Địa chỉ: Tầng 16&17 Tháp 02 Toà nhà Capital Place, 29 Liễu Giai, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội), cụ thể như sau:

Phạt tiền 20 triệu đồng  theo quy định điểm b khoản 2 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số156/2020/NĐ-CP) do không lưu giữ thông tin công bố theo quy định pháp luật. Trang thông tin điện tử của công ty chưa lưu giữ thông tin công bố tối thiểu 05 năm theo quy định.

Phạt tiền 60 triệu đồng theo quy định điểm a khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn đối với 09 Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2021 và năm 2022 về việc vay vốn có giá rị trên 10% tổng tài sản.

Mới đây, KBSV đã công bố báo cáo tài chính quý II/2023. Theo đó, doanh thu hoạt động trong kỳ của công ty ghi nhận hơn 308 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ. 

Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh đạt 239 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 62 tỷ đồng, giảm 18% do chi phí quản lý và chi phí lãi vay tăng mạnh lần lượt 31% và 89% so với cùng kỳ.

Lũy kế nửa đầu năm, KBSV đem về 567 tỷ đồng doanh thu hoạt động, tăng 5% so với cùng kỳ. Lãi sau thuế 159 tỷ đồng, giảm 24%.

Quỳnh Lê