Doanh nghiệp

Viglacera báo lãi sau thuế 626 tỷ đồng, mảng bất động sản khu công nghiệp vẫn là điểm sáng

Hoàng Hà 27/07/2023 06:21

Trong quý II/2023, Viglacera ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.928 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 626 tỷ đồng, lần lượt giảm 8% và 9% so với quý II năm ngoái.

Tổng công ty Viglacera – CTCP (mã VGC) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2023 với doanh thu thuần đạt 3.928 tỷ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp của công ty cũng giảm tương ứng hơn 7% xuống còn 1.219 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu tài chính của công ty tăng nhẹ so với cùng kỳ lên 22,4 tỷ đồng. Trong khi chi phí tài chính tăng 34% lên 92,8 tỷ đồng, thì chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lại giảm lần lượt 5,7% và 40% về còn 226 tỷ đồng và 122,3 tỷ đồng.

Sau khi trừ chi phí, Viglacera báo lãi sau thuế gần 626 tỷ đồng, giảm hơn 9% so với quý II/2022, nhưng đã cải thiện rất nhiều so với mức lãi sau thuế 152 tỷ đồng của quý đầu năm 2023. Đây cũng là mức lợi nhuận sau thuế cao nhất 4 quý gần đây của công ty.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, Viglacera ghi nhận doanh thu đạt 6.703 tỷ đồng, giảm 17,3% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế 1.025 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 777 tỷ đồng, giảm lần lượt 41,1% và 46,2% so với cùng kỳ 2022.

Năm 2023, Viglacera đặt kế hoạch đạt mức doanh thu kỷ lục 15.750 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2022, nhưng lợi nhuận trước thuế lại giảm 48%, xuống 1.210 tỷ đồng. Như vậy, 6 tháng đầu năm, Viglacera đã hoàn thành 42,6% kế hoạch doanh thu và 85% chỉ tiêu lợi nhuận.

vgc.png

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, lý giải về lý do đặt kế hoạch lợi nhuận năm 2023 thận trọng, lãnh đạo Viglacera cho biết, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm nay được xây dựng trên cơ sở bám sát tình hình thực tế. Theo đó, lợi nhuận năm 2023 của công ty chủ yếu đến từ hai mảng là bất động sản và kính, tuy nhiên, dự kiến lợi nhuận đóng góp của cả hai mảng này trong năm nay đều giảm so với thực hiện năm 2022.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, mảng kính, gương đóng góp 965 tỷ đồng vào tổng doanh thu của Viglacera, giảm 34% so với cùng kỳ. Doanh thu các sản phẩm sứ, sen vòi hay các sản phẩm gạch, ngói đều giảm trên 20%, lần lượt đạt 404 tỷ và 623 tỷ đồng.

Mảng bất động sản vẫn đóng góp chính vào kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm của Viglacera, đặc biệt là bất động sản khu công nghiệp. Riêng doanh thu cho thuê bất động sản khu công nghiệp đã đem về cho công ty hơn 2.700 tỷ đồng doanh thu, tăng 15% so với nửa đầu năm ngoái.

Mảng gạch ốp lát vẫn duy trì được tăng trưởng nhẹ gần 3% so với 6 tháng đầu năm ngoái, đạt 1.557 tỷ đồng.

Về tình hình tài chính, tại thời điểm 30/6/2023, tổng tài sản của Viglacera đang ở mức 23.155 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm, trong đó, 9.241 tỷ đồng là tài sản ngắn hạn và 13.914 tỷ đồng tài sản dài hạn.

Đến cuối quý II/2023, công ty đang có 4.669 tỷ đồng tồn kho, tăng gần 7% so với đầu năm. Tiền và các khoản tương đương tiền cũng tăng 18,5% so với đầu năm, lên 2.392 tỷ đồng.

Ở bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả tại thời điểm 30/6/2023 của Viglacera đã giảm nhẹ so với đầu năm, xuống 13.651 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ tài chính tăng16,9% so với đầu năm, lên 4.226 tỷ đồng, bao gồm 2.598 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn, tăng 32,6% so với đầu năm và 1.628 tỷ đồng nợ vay dài hạn, giảm nhẹ so với mức 1.657 tỷ đồng hồi đầu năm.

Hoàng Hà