Văn hóa

Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên: Ngôi trường đào tạo cán bộ ngân hàng khu vực miền Trung - Tây Nguyên mang đậm dấu ấn thời kỳ đổi mới

Nguyễn Đức Lệnh 02/08/2023 20:25

Nhìn lại quá trình hình thành và phát triển của Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên, từ khi thành lập đến nay, trong thời gian gần nửa thế kỷ, có thể thấy những dấu ấn đậm nét về tính tiên phong và chất lượng đào tạo gắn liền với giai đoạn đầu của thời kỳ đổi mới.

hoc-vien-nh-phan-vien-phu-yen.jpg

Ở góc độ quản lý và yêu cầu đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực để thực hiện nhiệm vụ và phát triển ngành, thì ý tưởng về thành lập các trung tâm đào tạo, các trường nghiệp vụ ngân hàng, với các hình thức đào tạo sơ cấp, trung cấp, cao đẳng và đại học tùy theo mỗi giai đoạn phát triển, mỗi khu vực và vùng kinh tế để có mô hình và quy mô đào tạo phù hợp, là những chủ trương trúng, đúng và rất sáng tạo của ngành Ngân hàng. Điều này càng đặc biệt có ý nghĩa trong giai đoạn đầu phát triển, vừa đáp ứng kịp thời nhân lực cho hoạt động ngành, vừa đáp ứng những đòi hỏi phát triển của thời kỳ đổi mới, với dấu ấn phát triển của mô hình ngân hàng 2 cấp.

Nhìn lại quá trình hình thành và phát triển của Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên, từ khi thành lập đến nay, trong thời gian gần nửa thế kỷ, có thể thấy những dấu ấn đậm nét về tính tiên phong và chất lượng đào tạo gắn liền với giai đoạn đầu của thời kỳ đổi mới. Kết quả có được đó xuất phát từ chính yêu cầu về chất lượng đào tạo và “sự nghiệp trồng người” cho ngành từ các trường đào tạo nghiệp vụ ngân hàng nói chung và Trường trung học ngân hàng II Trung ương Tuy hòa – Phú Khánh nói riêng.

Đây là ngôi trường đã đào tạo đội ngũ cán bộ ngân hàng cho khu vực miền Trung - Tây Nguyên, góp phần để hoạt động ngân hàng khu vực này phát triển, để ngành Ngân hàng hoàn thành tốt nhiệm vụ, đáp ứng tín dụng, thanh toán và tiền tệ cho phát triển kinh tế xã hội khu vực trong mỗi giai đoạn, đặc biệt là thời kỳ đổi mới và chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Thời điểm đó, yêu cầu về nguồn nhân lực là rất lớn cả về số lượng và chất lượng. Chính các lớp đào tạo ngắn hạn, các khóa đào tạo nghiệp vụ sơ cấp, trung cấp trong thời gian ngắn đã đáp ứng tốt nhu cầu này. Kết quả đó không chỉ phản ánh mô hình đào tạo, cách thức đào tạo phù hợp, hợp lý mà còn phản ánh chất lượng đào tạo, mà sự đổi mới, sáng tạo là yếu tố động lực, đã để lại nhiều dấu ấn, kỷ niệm khó quên cho mỗi cán bộ nhân viên ngân hàng là học sinh, sinh viên của Trường.

Nhà trường đã đào tạo, trang bị kiến thức nền, kiến thức cơ bản và lý luận cơ sở về tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng cho học viên. Từ nền tảng này giúp học sinh, sinh viên nắm chắc cơ sở lý luận về tín dụng; bản chất tín dụng, nguyên tắc và điều kiện tín dụng; những kiến thức cơ bản về lưu thông tiền tệ và lưu thông hàng hóa; lạm phát và tỷ giá….; về thanh toán qua ngân hàng và vai trò của ngân hàng trung ương (NHTW)…. Vẫn là những lý thuyết kinh điển còn nguyên giá trị, nhờ vậy những cán bộ ngân hàng đủ kiến thức, đủ lý luận để vận dụng và thực hành tốt cơ chế chính sách của NHTW, từ đó hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhiệm vụ đơn vị và nhiệm vụ ngành.

Nhà trường tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn và tổ chức tập huấn những nghiệp vụ cơ bản về tín dụng, về thanh toán, về huy động vốn, về kế toán và ngân quỹ… với nhiều môn học chuyên sâu về tín dụng ngân hàng, về kế toán ngân hàng… - những nghiệp vụ chủ yếu và rất cần thiết trong thời kỳ đầu phát triển của ngành Ngân hàng do nhu cầu về mở rộng và phát triển quy mô hoạt động nhằm đáp ứng vốn, thanh toán, chuyển tiền trong nền kinh tế thời kỳ đổi mới, với tốc độ tăng trưởng và phát triển nhanh của nền kinh tế.

Thông qua cách tiếp cận chuyên sâu, nghiệp vụ và thực tế những môn học trọng tâm và bài giảng tập trung, chất lượng và yêu cầu thực hành cao đối với người học đã mang lại những kết quả rất tích cực, thiết thực giúp học sinh, sinh viên và cán bộ tại chức lĩnh hội kiến thức và nghiệp vụ vững vàng phục vụ cho công tác của mình tại đơn vị.

Hơn thế, nhà trường còn quan tâm đào tạo toàn diện, không chỉ chuyên môn nghiệp vụ mà còn trang bị cho học sinh, sinh viên kiến thức tổng hợp, với các môn học bổ trợ liên quan về kinh tế, về đầu tư, về nông nghiệp, công nghiệp…đào tạo văn thể mỹ, đặc biệt rèn luyện đạo đức cán bộ ngân hàng, khơi dậy ý chí nghị lực và khát vọng phát triển của mỗi học sinh, sinh viên.

Bởi vậy mà các cán bộ ngân hàng tại khắp các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên, mỗi khi nhớ về trường, về thầy cô bạn bè, luôn chứa đựng bao kỷ niệm và cảm xúc. Không thể nào quên những bài giảng, những tiết học về lưu thông tiền tệ; về chức năng của NHTW, về tín dụng và cho vay theo món, cho vay theo hạn mức tín dụng… những hình thức tín dụng, sản phẩm tín dụng mà ngày nay vẫn đã và đang thực hiện. Nguyên lý về thanh toán liên ngân hàng vẫn là cơ sở lý luận trong thanh toán liên ngân hàng ngày nay, không có gì thay đổi, có chăng đó là sự khác biệt về tốc độ thanh toán, chuyển tiền bất kể thời gian, không gian nhờ yếu tố công nghệ ngân hàng hiện đại.

Biết bao tự hào về ngôi trường đã theo học, đây cũng chính là động lực để mỗi học sinh, sinh viên của trường dù đã tốt nghiệp và “tung cánh” muôn nơi vẫn xác định phải nỗ lực làm việc thật tốt, đóng góp công sức nhỏ bé vào sự phát triển chung của ngành, đồng sức, đồng lòng và trách nhiệm để từng bước cụ thể hóa chiến lược phát triển ngành và sự phồn vinh của đất nước - đúng như tinh thần được xác định của Đại hội thể dục thể thao ngành Ngân hàng lần thứ nhất sắp diễn ra tới đây.

Nguyễn Đức Lệnh