Kết nối

[Infographic] Hoàn 61.903 tỷ đồng thuế GTGT trong 6 tháng đầu năm 2023

P.V {Ngày xuất bản}

Theo Tổng cục Thuế, trong 6 tháng đầu năm 2023, cơ quan thuế đã ban hành 8.510 quyết định tương ứng số thuế đã hoàn 61.093 tỷ đồng. Công tác quản lý hoàn thuế được triển khai, kiểm soát chặt chẽ đảm bảo việc hoàn thuế đúng đối tượng, đúng chính sách pháp luật của Nhà nước.

z4568969099250_1428297f24abb6d8965e55de0d1a040d.jpg

P.V