Nhìn ra thế giới

Thái Lan thí điểm ứng dụng CBDC bán lẻ

Minh Ngọc 03/08/2023 17:49

Ngân hàng Thương mại Siam (SCB) và Ngân hàng Trung ương Thái Lan (BOT) đã phát triển một ứng dụng của dự án thử nghiệm tiền kỹ thuật số của Ngân hàng Trung ương bán lẻ (CBDC).

leveraging-asian-e-money-experiences-for-global-cbdc-adoption-1440x564_c.png

Theo đó, chương trình thử nghiệm áp dụng cho một nhóm thành viên tham gia được tin tưởng, lựa chọn (trong danh sách trắng) tham gia dùng thử ứng dụng CBDC SCC, đã có sẵn để tải xuống tại App Store hoặc Play Store.

Các tính năng của ứng dụng bao gồm: nạp tiền, quét, thanh toán, chuyển tiền và chuyển đổi CBDC trở lại tiền tệ thông thường.

Ngân hàng đã sàng lọc điều kiện của những người tham gia đủ để thử nghiệm, trong đó, quy trình xác minh danh tính KYC và nạp tiền được thực hiện thông qua tích hợp với ứng dụng SCB EASY.

Ứng dụng CBDC SCB cũng cung cấp quyền truy cập vào lịch sử giao dịch tài chính của người dùng. Ngoài ra, những người tham gia có thể kiểm tra tính năng chuyển đổi CBDC bằng My QR, cho phép lưu mã QR một cách thuận tiện ở các giao dịch trong tương lai. Dự án thí điểm này cũng cung cấp một kênh liên hệ trực tiếp để hỗ trợ và giúp đỡ khách hàng.

scb-thai-central-bank-launch-retail-cbdc-scb-app-1440x564_c(1).png

SCB cho biết, ngân hàng sẽ tổ chức các hoạt động thúc đẩy việc sử dụng CBDC trong nền tảng của mình, khuyến khích những người tham gia tích cực hỗ trợ dự án của BOT nhằm đạt được các mục tiêu thử nghiệm.

Tiến sĩ Chalee Asavathiratham, Phó Trưởng Ban và là Phụ trách Ngân hàng số tại SCB cho biết: “Việc thử nghiệm ứng dụng đã bắt đầu tại cơ sở của BOT vào tháng 2/2023. Kể từ đó đã mở rộng ra các cửa hàng trong phạm vi các cơ sở thuộc trụ sở chính của SCB vào cuối tháng 5/2023. Giai đoạn thử nghiệm sẽ tiếp tục cho đến khoảng quý III/2023, với hơn 3.000 người tham gia trong một nhóm giới hạn, bao gồm các nhân viên của SCB và các công ty thuộc tập đoàn SCBX. 

Ứng dụng này được thiết kế riêng cho nhóm danh sách trắng để đảm bảo việc sử dụng độc quyền. Bằng cách kết nối với ứng dụng SCB EASY, những người tham gia trong danh sách trắng có thể chuyển đổi CBDC trở về số tiền tương ứng trong tài khoản trong toàn bộ thời gian thử nghiệm, với 1 CBDC tương đương 1 baht”.

Ngoài ra, SCB phối hợp với BOT và các nhà cung cấp dịch vụ CBDC khác, đang tích cực khám phá những đổi mới và cải tiến bổ sung trong hệ thống CBDC để giải quyết các thách thức kinh doanh khác nhau.

Hiện tại, CBDC bán lẻ vẫn là một dự án đang được nghiên cứu, phù hợp với nguyên tắc của BOT là: “Thí điểm để học hỏi, chưa phải là thử nghiệm để triển khai".

Tổng số người tham gia dự án thí điểm, bao gồm những người trong danh sách trắng và các đại lý cung cấp, lên tới 10.000 người và hiện chưa có kế hoạch để triển khai thực tế.

Minh Ngọc