Chứng khoán

Niêm yết và chính thức giao dịch chứng chỉ quỹ ETF mô phỏng bộ chỉ số các cổ phiếu "kim cương"

Mai Hiên {Ngày xuất bản}

Quỹ ETF BVFVN DIAMOND mô phỏng chỉ số VN DIAMOND – chỉ số các cổ phiếu kim cương Việt Nam. Đây là quỹ hoán đổi danh mục và không giới hạn về thời gian hoạt động, do Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt quản lý.

11.08.2023_quy-hoan-doi-danh-muc-etf-bvfvn-diamond_fuebfvnd-31-.jpg

Ngày 11/8/2023, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) chính thức đưa 5.100.000 chứng chỉ quỹ của Quỹ ETF BVFVN DIAMOND (Mã chứng khoán: FUEBFVND) vào giao dịch với tổng giá trị chứng khoán niêm yết là 51.000.000.000 đồng.

Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 11.065,01 đồng với biên độ dao động giá +/-20%.

Quỹ ETF BVFVN DIAMOND mô phỏng chỉ số VN DIAMOND – chỉ số các cổ phiếu kim cương Việt Nam. Chỉ số VN DIAMOND được HOSE công bố và quản lý, bao gồm tối thiểu là 10 và tối đa là 20 cổ phiếu thành phần.

Quỹ ETF BVFVN DIAMOND là quỹ hoán đổi danh mục và không giới hạn về thời gian hoạt động, do Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt quản lý.

Các thành viên lập quỹ kiêm đại lý phân phối gồm Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt, Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam. Ngân hàng giám sát là Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, đại lý chuyển nhượng là Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).

11.08.2023_quy-hoan-doi-danh-muc-etf-bvfvn-diamond_fuebfvnd-17-.jpg

Quỹ ETF BVFVN DIAMOND áp dụng chiến lược đầu tư thụ động trên cơ sở mô phỏng chỉ số VN DIAMOND để đạt được mục tiêu đầu tư. Khi danh mục chứng khoán của chỉ số tham chiếu có sự thay đổi, Quỹ sẽ thực hiện điều chỉnh danh mục của Quỹ để phù hợp với danh mục của chỉ số tham chiếu về cơ cấu và tỉ trọng tài sản.

Danh mục đầu tư của Quỹ bao gồm các chứng khoán cơ cấu trong danh mục của chỉ số VNDIAMOND và các tài sản khác được quy định cụ thể tại Bản cáo bạch của Quỹ.

Tần suất xác định giá trị tài sản ròng được xác định dựa vào Ngày định giá. Ngày định giá là các ngày giao dịch của HOSE và ngày đầu tiên của tháng tiếp theo, theo các nguyên tắc phù hợp với quy định pháp luật. Tần suất giao dịch hoán đổi của Quỹ là hàng ngày.

Mai Hiên