Tin tức

{Infographic} Tình hình kinh tế – xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2023

P.V {Ngày xuất bản}

Tổng cục Thống kê vừa thông tin về tình hình kinh tế-xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2023, với một số thông tin đáng chú ý như: CPI bình quân 8 tháng năm 2023 tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 4,57%; FDI thực hiện 8 tháng ước đạt 13,1 tỷ USD, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm trước….

1.png
2.png
3.png
4.png

P.V