Kết nối

7 tổ chức phối hợp với Bộ Công an triển khai thí điểm chấm điểm khả tín cho công dân

Q.L 02/09/2023 10:13

Đây là một trong những thông tin được Bộ Công an cung cấp trong cuộc họp Tổ công tác triển khai Đề án 06 tháng 8/2023.

Vừa qua, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Tổ trưởng Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Chính phủ (Đề án 06) đã chủ trì cuộc họp Tổ công tác triển khai Đề án.

btkl.jpg
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại cuộc họp

Báo cáo tại cuộc họp nêu rõ, công tác triển khai Đề án 06 trong tháng 8 đã đạt nhiều kết quả nổi bật. Cụ thể, về hoàn thiện thể chế, các bộ, ngành, địa phương đã bám sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 452 ngày 23/5/2023 giải quyết “điểm nghẽn” về pháp lý; Tổ Công tác của Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tư pháp chủ trì đã đôn đốc các bộ, ngành, địa phương báo cáo kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật phục vụ triển khai Đề án 06 và theo Luật Giao dịch điện tử năm 2023.

Đến nay, đã có 19/24 bộ, ngành và 60/63 địa phương có kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật phục vụ triển khai Đề án 06; có 12/23 bộ, ngành và 50/63 địa phương có kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo Luật Giao dịch điện tử. 

Về kết quả thực thi 19 Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ của công dân liên quan đến dân cư: các bộ, ngành đã thực thi phương án đơn giản hóa đối với 351/1.086 thủ tục hành chính (đạt tỷ lệ 32,3%, tăng 37 thủ tục hành chính so với thời điểm sơ kết 6 tháng). Trong tháng, có 48 thủ tục hành chính được ban hành mới, 174 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, 66 thủ tục hành chính bãi bỏ quy định tại 25 văn bản quy phạm pháp luật.

Về dịch vụ công, đến nay, Cổng Dịch vụ công quốc gia đã cung cấp 4.448 dịch vụ công trực tuyến (tăng 39 dịch vụ công so với thời điểm sơ kết 6 tháng). Đối với 53 dịch vụ công thiết yếu tại Đề án 06/CP và Quyết định 422 ngày 4/4/2022 tiếp tục được quan tâm, đẩy mạnh, nổi bật là: 2 dịch vụ công liên thông “Đăng ký khai sinh – Đăng ký thường trú – Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng” đã triển khai chính thức từ ngày 10/7/2023, đến ngày 23/8/2023, đã thu nhận 72.468 hồ sơ liên thông khai sinh và 7.467 hồ sơ liên thông khai tử. 

Các giải pháp phát triển kinh tế, xã hội được thúc đẩy theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, theo đó, Bộ Giao thông Vận tải đã chỉ đạo Cục Hàng không Việt Nam triển khai chính thức sử dụng tài khoản định danh điện tử (VNeID) mức độ 2 cho khách đi tàu bay tại tất cả các Cảng hàng không trên cả nước (đối với các chuyến bay nội địa) từ ngày 2/8/2023.

Ngoài ra, đến nay, đã có 40 tổ chức tín dụng ký kết hợp tác với các doanh nghiệp được Bộ Công an cấp giấy phép cung cấp thiết bị, giải pháp xác thực người dùng bằng thẻ Căn cước công dân gắn chíp; 27 tổ chức triển khai làm sạch dữ liệu khách hàng mở tài khoản thanh toán; 7 tổ chức phối hợp với Bộ Công an triển khai thí điểm chấm điểm khả tín cho công dân.

Về phát triển công dân số, Bộ Công an đã cấp trên 83,7 triệu thẻ Căn cước công dân gắn chíp. Phê duyệt 54,9 triệu hồ sơ cấp định danh điện tử (tăng 6,9 triệu tài khoản so với thời điểm sơ kết 6 tháng), kích hoạt trên 37,8 triệu tài khoản (chiếm 63,5% tổng tài khoản phê duyệt, tăng 15,76 triệu tài khoản so với thời điểm sơ kết 6 tháng). Có 21 địa phương đã hoàn thành cấp tài khoản định danh điện tử và có tỷ lệ kích hoạt tài khoản định danh điện tử cao nhất cả nước. Phối hợp Bộ Tài chính kết nối, triển khai sử dụng tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng eTax Mobile để sử dụng các dịch vụ về thuế điện tử dành cho cá nhân từ ngày 5/8/2023...

Tại cuộc họp, bên cạnh việc đánh giá những kết quả đã đạt được trong tháng qua, các đại biểu đã đề xuất một số phương pháp để thực hiện có hiệu quả hơn Đề án 06 với nôi dung như: Nâng cao hiệu quả ứng dụng số trong lĩnh vực ngân hàng; đẩy mạnh tạo lập dữ liệu của người dân phục vụ công tác khám chữa bệnh cho người dân; tiếp tục cập nhật những công nghệ mới đối với hạ tầng kỹ thuật trong thực hiện Đề án 06; tháo gỡ những khó khăn về pháp lý phục vụ hiệu quả hơn trong thực hiện Đề án 06; quy trình bố trí ngân sách cho việc thực hiện có hiệu quả Đề án 06… 

Q.L