Doanh nghiệp

GTEL được cung ứng các dịch vụ trung gian thanh toán

M.H 04/09/2023 08:30

Ngày 29/8, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) có văn bản số 41/GP-NHNN cấp Giấy phép hoạt động trung gian thanh toán cho Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu (GTEL). Giấy phép này có thời hạn là 10 năm và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Theo Giấy phép, Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu (mã số doanh nghệp: 0102556773; địa điểm đặt trụ sở chính: Số 103-105 Nguyễn Tuân, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Việt Nam) được cấp phép các dịch vụ trung gian thanh toán: Dịch vụ cổng thanh toán điện tử; Dịch vụ hỗ trợ thu hộ, chi hộ; Dịch vụ Ví điện tử.

Giấy phép nêu rõ, Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu chỉ được cung ứng các dịch vụ trung gian thanh toán quy định tại Giấy phép này. Khi triển khai cung ứng các dịch vụ trung gian thanh toán được cấp phép, Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu phải thực hiện theo đúng phạm vi, đối tượng, chức năng, bản chất dịch vụ được cấp phép theo quy định của pháp luật.

Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu phải kết nối với một tổ chức cung ứng dịch vụ chuyển mạch tài chính và dịch vụ bù trừ điện tử (được NHNN cấp Giấy phép) khi cung ứng dịch vụ hỗ trợ dịch vụ thanh toán cho các khách hàng có tài khoản tại nhiều ngân hàng.

Khi có nhu cầu và đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn của Bộ tiêu chuẩn kỹ thuật do tổ chức đã được NHNN cấp Giấy phép cung ứng dịch vụ chuyển mạch tài chính và dịch vụ bù trừ điện tử ban hành, Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu được thực hiện kết nối với tổ chức này theo quy định của pháp luật. Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu có trách nhiệm bổ sung bản sao văn bản (tài liệu) hợp tác kết nối giữa Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu với tổ chức này gửi NHNN để quản lý, theo dõi, giám sát.

Trong quá trình cung ứng các dịch vụ trung gian thanh toán, Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu phải tuân thủ quy định tại Nghị định số 101/2012/NĐ-CP ngày 22/11/2012 của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có); Thông tư số 39/2014/TT-NHNN ngày 11/12/2014 của Thống đốc NHNN hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán và các văn bản sửa đổi bổ sung, thay thế (nếu có); Thông tư số 47/2014/TT-NHNN ngày 31/12/2014 của Thống đốc NHNN quy định các yêu cầu kỹ thuật về an toàn bảo mật đối với trang thiết bị phục vụ thanh toán thẻ ngân hàng và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có); Thông tư số 35/2016/TT-NHNN ngày 29/12/2016 của Thống đốc NHNN quy định về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ ngân hàng trên Internet và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có); Thông tư số 09/2020/TT-NHNN ngày 21/10/2020 của Thống đốc NHNN quy định về an toàn hệ thống thông tin trong hoạt động ngân hàng và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có); và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

M.H