Hoạt động ngân hàng

Kế hoạch của Ngân hàng Nhà nước triển khai Quyết định số 505/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023

P.V {Ngày xuất bản}

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Quyết định số 1654/QĐ-NHNN ngày 31/8/2023 Kế hoạch triển khai Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023.

web.jpeg-2.jpg
Kế hoạch của Ngân hàng Nhà nước triển khai Quyết định số 505/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023

Theo đó, Kế hoạch bao gồm các nội dung sau:

Một là, hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023: Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, trung gian thanh toán nghiên cứu, triển khai các chương trình, chính sách nhằm thúc đẩy thanh toán hàng hóa không dùng tiền mặt trên các sàn thương mại điện tử và chi trả trợ cấp xã hội, hỗ trợ an sinh xã hội không dùng tiền mặt;

Hai là, tìm kiếm, đề xuất tôn vinh các tổ chức, cá nhân tiêu biểu trong triển khai chuyển đổi số quốc gia;

Ba là, phát động các hoạt động chuyển đổi số, tăng cường chia sẻ và cung cấp dịch vụ chia sẻ dữ liệu.

Bốn là, các hoạt động truyền thông như: Lan truyền thông điệp Ngày Chuyển đổi số quốc gia trên môi trường số gồm: Báo điện tử, Cổng TTĐT và các trang mạng xã hội; Tổ chức thông tin, tuyên truyền về Ngày Chuyển đổi số quốc gia dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú…;

Tại Kế hoạch này, Thống đốc cũng giao các đơn vị chủ trì và phối hợp cũng như thời gian thực hiện cụ thể.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

P.V