Các Hiệp hội ngành, nghề

Trên 5 tỷ hóa đơn điện tử được xử lý trong 8 tháng năm 2023

P.V {Ngày xuất bản}

Theo Tổng cục Thuế, trong 8 tháng năm 2023, tổng số lượng hóa đơn điện tử mà ngành Thuế đã tiếp nhận và xử lý ước đạt trên 5 tỷ hóa đơn, trong đó ước đạt trên 1,5 tỷ hóa đơn có mã và ước đạt trên 3,5 tỷ hóa đơn không mã.

Theo đó, đối với công tác triển khai hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, có 30.058 doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh đăng ký sử dụng hoá đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền với số lượng hóa đơn có mã khởi tạo từ máy tính tiền ước đạt 21,29 triệu hóa đơn.

Cũng trong 8 tháng 2023, đã có 558.098 giao dịch được thực hiện thông qua ứng dụng Etax Mobile, tương đương giá trị giao dịch 1.759,4 tỷ đồng.

Triển khai chương trình Hóa đơn may mắn, đến nay, 100% Cục Thuế đã hoàn thành việc tổ chức lựa chọn hóa đơn may mắn. Tính đến hết ngày 16/8/2023 đã có 49/63 Cục Thuế đã tổ chức lựa chọn “Hoá đơn may mắn” của kỳ quay thưởng quý II/2023. Theo đó, đã lựa chọn được 6.661 giải thưởng với tổng giá trị giải thưởng đạt 15,5 tỷ đồng.

hddt-thang-8-01.png

P.V