Tin tức

Ngân sách nhà nước đảo chiều bội chi

Tuấn Việt {Ngày xuất bản}

Thu ngân sách nhà nước sụt giảm cùng với chi ngân sách tiếp tục tăng, khiến lần đầu tiên kể từ đầu năm, cán cân ngân sách nhà nước (NSNN) ngả về chiều bội chi, với mức bội chi tới cuối quý III/2023 ước đạt 15,6 nghìn tỷ đồng

Một số thông tin đáng chú ý về tình hình thu chi ngân sách nhà nước vừa được Tổng cục Thống kê (GSO) cập nhật tại báo cáo về tình hình kinh tế – xã hội quý III và 9 tháng của năm 2023.

Theo GSO, thu NSNN 9 tháng năm 2023 ước giảm 8,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi chi NSNN lại ước tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 2022. Về tổng thể, đảm bảo các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước; thanh toán các khoản nợ đến hạn cũng như chi trả kịp thời cho các đối tượng theo quy định.

Thu NSNN từ dầu thô giảm mạnh

Về thu ngân sách, tổng thu NSNN tháng 9/2023 ước đạt 89,6 nghìn tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng ước đạt 1.223,8 nghìn tỷ đồng, bằng 75,5% dự toán năm và giảm 8,3% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, ở một số khoản thu chính, thu nội địa tháng 9/2023 ước đạt 73,9 nghìn tỷ đồng; lũy kế 9 tháng năm 2023 ước đạt 1.013,7 nghìn tỷ đồng, bằng 76% dự toán năm và giảm 3,2% so với cùng kỳ năm trước.

Thu từ dầu thô tháng 9/2023 ước đạt 5,6 nghìn tỷ đồng; lũy kế 9 tháng năm 2023 ước đạt 46 nghìn tỷ đồng, bằng 109,5% dự toán năm và giảm 22,5% so với cùng kỳ năm trước.

Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu tháng 9/2023 ước đạt 10 nghìn tỷ đồng; lũy kế 9 tháng năm 2023 ước đạt 163,8 nghìn tỷ đồng, bằng 68,5% dự toán năm và giảm 26,3% so với cùng kỳ năm trước.

image-cuocsongkinhdoanh-vn_picture1-6718.png
Nguồn GSO

Chi đầu tư phát triển tăng hơn 40%

Về chi ngân sách, tổng chi NSNN tháng 9/2023 ước đạt 156,1 nghìn tỷ đồng; lũy kế 9 tháng năm 2023 ước đạt 1.239,4 nghìn tỷ đồng, bằng 59,7% dự toán năm và tăng 14,1% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, chi thường xuyên 9 tháng năm 2023 ước đạt 801,9 nghìn tỷ đồng, bằng 68,4% dự toán năm và tăng 5,7% so với cùng kỳ năm trước, chi đầu tư phát triển đạt 363,3 nghìn tỷ đồng, bằng 50% và tăng 43,5%; chi trả nợ lãi 72,3 nghìn tỷ đồng, bằng 70,3% và giảm 0,3%.

Như vậy, tới hết quý III/2023, ước tính NSNN bội chi 15,6 nghìn tỷ đồng, đảo chiều mạnh từ mức bội thu 53 nghìn tỷ đồng của thống kê ở tháng liền kề trước đó.

Tuấn Việt