Tin tức

Dòng vốn ngân sách tiếp tục được đẩy mạnh vào nền kinh tế

Tuấn Việt {Ngày xuất bản}

Theo tổng cục Thống kê, tới hết quý III/2023, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) ước đạt 415,5 nghìn tỷ đồng, bằng 57,4% kế hoạch năm và tăng 23,5% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng cục Thống kê (GSO) vừa công bố báo cáo về tình hình kinh tế – xã hội quý III và 9 tháng đầu năm 2023, trong đó cập nhật một số thông tin về hoạt động đầu tư, đầu tư công và giải ngân vốn đầu tư trong giai đoạn.

Theo đó, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội quý III/2023 theo giá hiện hành ước đạt 902,5 nghìn tỷ đồng, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm trước,

Cụ thể, vốn khu vực Nhà nước ước đạt 263,5 nghìn tỷ đồng, tăng 18,7%; khu vực ngoài Nhà nước đạt 498,8 nghìn tỷ đồng, tăng 2,5%; khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 140,2 nghìn tỷ đồng, tăng 7,8%.

image-cuocsongkinhdoanh-vn_2-4939.png
Tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội theo giá hiện hành 9 tháng các năm 2019-2023.

Lũy kế 9 tháng, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội theo giá hiện hành ước đạt 2.260,5 nghìn tỷ đồng, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, vốn khu vực Nhà nước đạt 634,3 nghìn tỷ đồng, chiếm 28,1% tổng vốn và tăng 15,1% so với cùng kỳ năm trước; khu vực ngoài Nhà nước đạt 1.250,7 nghìn tỷ đồng, chiếm 55,3% và tăng 2,3%; khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 375,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 16,6% và tăng 3,9%.

Giải ngân vốn đầu tư công tăng hơn 20%

Trong phần vốn đầu tư của khu vực Nhà nước, vốn thực hiện từ nguồn NSNN 9 tháng năm 2023 ước đạt 415,5 nghìn tỷ đồng, bằng 57,4% kế hoạch năm và tăng 23,5% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2022 bằng 56% và tăng 20,3%).

Theo cấp quản lý, vốn Trung ương đạt 76,4 nghìn tỷ đồng, bằng 57,3% kế hoạch năm và tăng 28,1% so với cùng kỳ năm trước; vốn địa phương đạt 339,1 nghìn tỷ đồng, bằng 57,4% và tăng 22,5%.

3.png

Tốc độ tăng/giảm vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội theo giá hiện hành 9 tháng các năm giai đoạn 2019-2023 (%)

Trong vốn địa phương quản lý, vốn NSNN cấp tỉnh đạt 233,2 nghìn tỷ đồng, bằng 55,1% và tăng 27,9%; vốn NSNN cấp huyện đạt 91,7 nghìn tỷ đồng, bằng 61,8% và tăng 12,7%; vốn NSNN cấp xã đạt 14,2 nghìn tỷ đồng, bằng 73,2% và tăng 7,9%.

Theo GSO, mức tăng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội của quý III đạt 7,6% cao hơn mức tăng của quý II (5,6%) và quý I (3,6%). Điều này phản ánh kết quả nỗ lực của Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương trong việc quyết liệt đẩy mạnh thực hiện vốn đầu tư công nhằm tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong những tháng cuối năm.

Theo báo cáo về tình hình thanh toán vốn đầu tư nguồn NSNN lũy kế 8 tháng, ước thực hiện 9 tháng kế hoạch năm 2023 vừa được Bộ Tài chính công bố, ước thanh toán đến hết tháng 9/2023 mới đạt là 363.310,6 tỷ đồng, bằng 47,75% kế hoạch và đạt 51,38% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội là 49.740,216 tỷ đồng, đạt 38,4% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.
Theo số liệu Bộ Tài chính, có 12/52 bộ, cơ quan trung ương và 30/63 địa phương có tỷ lệ ước giải ngân đạt trên 50%. Đồng thời, vẫn còn 29 bộ và 3 địa phương giải ngân được dưới 30% kế hoạch vốn, trong đó có 17 bộ, cơ quan trung ương chỉ giải ngân dưới 10%.

Tuấn Việt