Hoạt động ngân hàng

Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước và Napas ký kết thỏa thuận phối hợp trong quản lý hạn mức bù trừ điện tử

P.V 07/10/2023 08:00

Sở Giao dịch NHNN và Công ty cổ phần thanh toán quốc gia Việt Nam (Napas) mới đây đã ký kết thỏa thuận về việc phối hợp trong quản lý hạn mức bù trừ điện tử và quản lý ký quỹ để thiết lập hạn mức bù trừ điện tử.

Tham dự buổi Lễ có: Ông Nguyễn Vân Anh - Giám đốc Sở Giao dịch NHNN, ông Nguyễn Quang Minh - Tổng Giám đốc Napas cùng đại diện Lãnh đạo đơn vị và các phòng, ban thuộc hai đơn vị.

so-giao-dich-napas.jpg
Đại diện Sở Giao dịch NHNN và đại diện Công ty cổ phần thanh toán quốc gia Việt Nam (Napas) đã ký kết thỏa thuận

Việc ký kết thỏa thuận giữa 2 đơn vị nhằm triển khai thực hiện các quy định tại Thông tư số 39/2014/TT-NHNN ngày 11/12/2014 của NHNN hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán và Thông tư số 23/2019/TT-NHNN ngày 22/11/2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-NHNN ngày 11/12/2014 của NHNN hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán.

Phát biểu tại Lễ ký kết, ông Nguyễn Vân Anh - Giám đốc Sở Giao dịch NHNN cho biết, triển khai thực hiện Thông tư số 39/2014/TT-NHNN ngày 11/12/2014 của NHNN hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán và Thông tư số 23/2019/TT-NHNN ngày 22/11/2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-NHNN ngày 11/12/2014 của NHNN hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán, Sở giao dịch NHNN và Napas có nhiệm vụ quản lý lĩnh vực thanh toán bù trừ điện tử. Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ này, Sở giao dịch NHNN và Napas tìm ra giải pháp để phối hợp triển khai trong thời gian tới và việc ký kết thỏa thuận phối hợp trong quản lý hạn mức bù trừ điện tử này là dấu mốc đầu tiên trong lịch sử giữa 2 đơn vị.

Theo ông Nguyễn Vân Anh, việc ký kết thỏa thuận ngày hôm nay sẽ góp phần hoàn thiện quy trình thực hiện hoạt động bù trừ điện tử, điện tử hóa việc trao đổi thông tin giữa Sở Giao dịch NHNN, Napas và các thành viên quyết toán. Thỏa thuận cũng sẽ giải quyết được những vướng mắc trong thực tiễn hoạt động của nghiệp vụ quản lý và thiết lập hạn mức bù trừ điện tử: Thông tin về tài sản ký quỹ để thiết lập hạn mức bù trừ điện tử và hạn mức bù trừ điện tử được trao đổi kịp thời, chính xác thông qua phương thức giao tiếp điện tử giữa Sở Giao dịch NHNN và Napas; Hỗ trợ thành viên quyết toán điều chỉnh hạn mức bù trừ điện tử và tài sản ký quỹ thông suốt, từ đó góp phần sử dụng nguồn vốn linh hoạt; Hoàn thiện quy trình xử lý tài sản đảm bảo và thiết lập hạn mức bù trừ điện tử, đảm bảo an toàn hệ thống. Ông Nguyễn Vân Anh cho biết thêm, trong thời gian triển khai thực hiện thỏa thuận này, hai bên sẽ tiếp tục phối hợp rà soát, sửa đổi hoàn thiện quy trình để xử lý các vướng mắc, khó khăn phát sinh trong thực tiễn.

Phát biểu tại Lễ ký kết, ông Nguyễn Quang Minh - Tổng Giám đốc Napas đánh giá cao sự hỗ trợ và phối hợp của Sở Giao dịch NHNN trong việc xử lý các nội dung công việc trong thời gian qua, đặc biệt là các tình huống khẩn cấp, phát sinh ngoài dự kiến.

Ông Nguyễn Quang Minh hy vọng trong thời gian tới 2 bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc xem xét, đánh giá các thành phần nội dung liên quan đến hạn mức ký quỹ và hạn mức bù trừ điện tử. Cùng với đó, tiến hành đánh giá và xây dựng các quy trình, quy định chặt chẽ nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức thành viên bảo đảm hoạt động an toàn, hiệu quả.

Theo nội dung của thỏa thuận phối hợp trong quản lý hạn mức bù trừ điện tử được ký kết, thỏa thuận đã đề ra quy trình phối hợp giữa Sở Giao dịch NHNN và Napas trong quản lý hạn mức bù trừ điện tử và quản lý ký quỹ để thiết lập hạn mức bù trừ điện tử bao gồm: Quy trình phối hợp khi thành viên quyết toán điều chỉnh tăng/giảm ký quỹ bằng Giấy tờ có giá và tiền kỹ quỹ để thiết lập hạn mức bù trừ điện tử; quy trình phối hợp trong trao đổi thông tin giá trị ký quỹ bằng Giấy tờ có giá và tiền của thành viên quyết toán.

P.V