Tin hội viên

ABBANK công bố báo cáo tài chính quý III/2023

Ngọc Linh {Ngày xuất bản}

Tính đến hết ngày 30/9/2023, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) ghi nhận đạt 646 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

dsc_8262.jpg
Danh mục khách hàng của ABBANK tiếp tục được mở rộng, trong đó số lượng khách hàng cá nhân tăng trưởng so với cùng kỳ 2022, đạt hơn 2 triệu khách hàng

Tổng tài sản của ABBANK cuối quý III/2023 đạt 141.586 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ 2022. Huy động từ khách hàng đạt 102.018 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ 2022. Hoạt động cho vay của ABBANK cũng chịu tác động chung trong bối cảnh tín dụng toàn ngành tăng trưởng chậm, theo đó dư nợ tín dụng của ABBANK tính đến hết 30/9/2023 đạt 86.069 tỷ đồng. Thu nhập từ hoạt động dịch vụ của ABBANK có sự tăng trưởng cao, đạt 491 tỷ đồng, gấp hơn 9 lần so với cùng kỳ năm 2022. Danh mục khách hàng của ABBANK tiếp tục được mở rộng, trong đó số lượng khách hàng cá nhân tăng trưởng so với cùng kỳ 2022, đạt hơn 2 triệu khách hàng.

Nợ nhóm 3, 4, 5 của ABBANK giảm 24,8% so với cuối quý II/2023; nợ xấu hiện nay chủ yếu tập trung ở nhóm khách hàng là doanh nghiệp - nhóm đối tượng chịu ảnh hưởng nặng và kéo dài từ dịch bệnh. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ của ABBANK tính đến ngày 30/9/2023 được kiểm soát ở mức 2,41%. Bên cạnh việc liên tục rà soát các hợp đồng tín dụng và tài sản đảm bảo nhằm quản trị tín dụng hiệu quả, ABBANK đã thực hiện trích lập đầy đủ cho dự phòng rủi ro tín dụng, tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt 41,8%.

Hệ số an toàn vốn (CAR) của ABBANK cuối quý III đạt mức 11,05%, thể hiện khung vốn vững chắc với mức đệm vốn tốt so với yêu cầu tối thiểu của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ở mức 8%, đảm bảo khả năng thanh toán các khoản nợ, các rủi ro tín dụng và hoạt động. Lợi nhuận trước thuế 9 tháng năm 2023 của ABBANK đạt 646 tỷ đồng. Lợi nhuận đạt thấp do thu nhập lãi thuần giảm và tăng trích lập dự phòng. Lợi nhuận giảm cũng là tình hình chung trong hệ thống Ngân hàng khi chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng nhanh, cùng sự suy giảm ở một số mảng hoạt động và tổng cầu thị trường thấp, tình hình kinh tế xã hội có cải thiện nhưng còn khó khăn.

Ông Phạm Duy Hiếu – Quyền Tổng Giám đốc ABBANK nhận định: “Bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế tác động không nhỏ đến kết quả kinh doanh của ABBANK. Tuy vậy, chúng tôi đang kiên trì từng bước cải thiện các mảng hoạt động, tiếp tục thực hiện chuyển đổi số, hướng tới thúc đẩy kinh doanh, quản trị rủi ro hiệu quả và tối ưu hóa chi phí hoạt động. Bên cạnh đó, ABBANK cũng phát động nhiều chương trình nội bộ nhằm khuyến khích, đồng hành cùng CBNV trong các nhiệm vụ kinh doanh, lan tỏa sự hăng say với công việc từ đó cải thiện năng suất lao động”.

Ngọc Linh