Nghiệp vụ Tài chính Ngân hàng

Tăng cường triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật dữ liệu thông tin khách hàng

Minh Ngọc 02/11/2023 17:08

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) mới đây đã yêu cầu các tổ chức tín dụng rà soát việc tổ chức, triển khai các chỉ đạo của NHNN trong bảo mật thông tin, dữ liệu khách hàng đến các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.

Công văn số 8301/NHNN-TT ngày 27/10/2023 nêu rõ: Qua theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động mở và sử dụng tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng, ví điện tử tại các ngân hàng, chi nhánh nước ngoài (TCTD), tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán (TCTGTT) và qua phản ánh của các cơ quan chức năng, các phương tiện thông tin đại chúng, thời gian qua, NHNN đã ban hành một số văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, yêu cầu các TCTD, TCTGTT triển khai các biện pháp nhằm tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật thông tin, dữ liệu khách hàng.

Tuy nhiên, vẫn còn trường hợp một số TCTD, TCTGTT chưa thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của NHNN, dẫn đến nguy cơ lộ lọt thông tin khách hàng và bị lợi dụng cho mục đích bất hợp pháp. Trước tình hình nêu trên, NHNN yêu cầu TCTD, TCTGTT nghiêm túc thực hiện một số công việc sau:

Thứ nhất, rà soát, tăng cường triển khai các biện pháp, giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật dữ liệu thông tin khách hàng, ngăn ngừa hành vi sử dụng, lợi dụng tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng, dịch vụ TGTT cho mục đích bất hợp pháp theo các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của NHNN, đặc biệt là các giải pháp bảo mật dữ liệu, thông tin khách hàng.

Thứ hai, rà soát quy trình mở tài khoản thanh toán, phát hành thẻ ngân hàng, ví điện tử; chỉ đạo, quán triệt cán bộ, nhân viên trong toàn hệ thống TCTD, TCTGTT thực hiện nghiêm trình tự, thủ tục mở tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng, ví điện tử theo đúng quy định pháp luật, ngăn ngừa nguy cơ lộ lọt thông tin, dữ liệu khách hàng. Trong đó, đặc biệt lưu ý quy trình mở tài khoản thanh toán, phát hành thẻ, ví điện tử theo danh sách khách hàng lập sẵn.

Thứ ba, tăng cường truyền thông tới khách hàng về các biện pháp bảo mật dữ liệu cá nhân, tránh rủi ro lộ lọt thông tin cá nhân khi thực hiện giao dịch trực tuyến (trong đó lưu ý bảo quản thông tin cá nhân, dữ liệu sinh trắc học khi đăng nhập Mobile Banking) để tránh bị lợi dụng cho các mục đích bất hợp pháp.

Thứ tư, quán triệt, tổ chức triển khai, nghiêm túc đến toàn bộ nhân viên trong toàn hệ thống (đặc biệt các cán bộ trực tiếp giao dịch với khách hàng) các văn bản chỉ đạo của NHNN và chịu trách nhiệm về những rủi ro phát sinh (nếu có) trong trường hợp không tuân thủ các quy định pháp luật, các văn bản chỉ đạo của NHNN về mở và sử dụng tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng, ví điện tử.

Công văn cũng nêu rõ, trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, khó khăn, các đơn vị gửi ngay phản ánh về NHNN (Vụ Thanh toán) để tổng hợp.

Minh Ngọc