Tin tức

Bế mạc Phiên chất vấn và trả lời chất vấn kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV

Thanh Hải {Ngày xuất bản}

Sau 2,5 ngày làm việc nghiêm túc, tập trung, sôi nổi, với tinh thần xây dựng, tâm huyết và trách nhiệm cao, Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành tốt đẹp chương trình đề ra.

081120231144-z4859885189799_2159bd1da0a3aea5a04a5bd2feb6f636.jpg
Quang cảnh bế mạc Phiên chất vấn và trả lời chất vấn kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV

Phát biểu bế mạc Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, sau 2,5 ngày làm việc nghiêm túc, tập trung, sôi nổi, với tinh thần xây dựng, tâm huyết và trách nhiệm cao, đã có 457 lượt đại biểu Quốc hội đăng ký tham gia chất vấn; 152 lượt đại biểu Quốc hội thực hiện quyền chất vấn, trong đó có 39 lượt đại biểu tranh luận.

Còn 310 đại biểu chưa được chất vấn và 15 đại biểu đăng ký nhưng chưa được tranh luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề xuất các ĐBQH gửi văn bản đến Thủ tướng và các thành viên có liên quan để được trả lời trực tiếp bằng văn bản.

Đây là lần đầu tiên trong nhiệm kỳ khóa XV, Thủ tướng, tất cả các Phó Thủ tướng Chính phủ và 21 vị Bộ trưởng, Trưởng ngành đã trực tiếp trả lời chất vấn của các vị đại biểu Quốc hội. Với phạm vi rất rộng, liên quan đến 21 lĩnh vực khác nhau, 10 Nghị quyết của Quốc hội, trên cơ sở sắp xếp thành 4 nhóm lĩnh vực theo sáng kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

"Các vị đại biểu Quốc hội đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, nghiên cứu kỹ các báo cáo, đặt câu hỏi ngắn gọn, rõ ràng, có trọng tâm, đi thẳng vào vấn đề; các thành viên Chính phủ, Trưởng ngành nắm chắc thực trạng của ngành, lĩnh vực phụ trách, cơ bản đã trả lời thẳng thắn, giải trình nghiêm túc, làm sáng tỏ nhiều vấn đề và đề ra giải pháp để khắc phục, trong đó có các giải pháp kèm lộ trình cụ thể. Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao sự nghiêm túc, cầu thị, tinh thần trách nhiệm của các thành viên Chính phủ, Trưởng ngành trong việc trả lời chất vấn và tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội", Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

081120231133-z4859893618009_d336ad3a781e30f22478ff73356096f6.jpg
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc Phiên chất vấn và trả lời chất vấn kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV

Chủ tịch Quốc hội cho biết, qua báo cáo của Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, báo cáo thẩm tra của các cơ quan của Quốc hội và diễn biến phiên chất vấn và trả lời chất vấn cho thấy, về cơ bản, các nghị quyết của Quốc hội đã được các cơ quan triển khai nghiêm túc, có trách nhiệm với nhiều giải pháp đồng bộ, đã tạo được chuyển biến tích cực và đạt được kết quả cụ thể ở hầu hết các lĩnh vực, nhờ đó góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hằng năm theo nghị quyết của Quốc hội.

Bên cạnh đó, báo cáo của các cơ quan và chất vấn của các vị đại biểu Quốc hội cũng chỉ rõ việc triển khai một số nghị quyết, nhiệm vụ còn chậm, một số nội dung, chỉ tiêu trong các nghị quyết chưa hoàn thành, chưa đạt yêu cầu, chậm chuyển biến, chưa được giải quyết dứt điểm hoặc còn khó khăn, vướng mắc, cần phải được khắc phục, tháo gỡ, giải quyết dứt điểm trong thời gian tới.

Trên cơ sở kết quả của phiên chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, Quốc hội sẽ xem xét ban hành Nghị quyết về chất vấn vào cuối kỳ họp. Đề nghị Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, các Bộ trưởng, Trưởng ngành tiếp thu tối đa ý kiến của các đại biểu Quốc hội, tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ và toàn diện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát và chất vấn, tập trung vào việc khắc phục kịp thời, đầy đủ, hiệu quả những tồn tại, hạn chế, yếu kém trong từng lĩnh vực.

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh một số nội dung chính sau đây:

Thứ nhất, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị trong công tác xây dựng và thực thi pháp luật. Triển khai nghiêm túc, hiệu quả chương trình xây dựng luật, pháp lệnh hằng năm; rà soát, xây dựng hệ thống văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành bảo đảm đầy đủ, đồng bộ và thống nhất; Tập trung rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nhằm tạo thuận lợi, tiết giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp, không để phát sinh thủ tục, quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật mới không phù hợp, thiếu tính khả thi.

Thứ hai, đối với lĩnh vực kinh tế tổng hợp. Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, thực hiện hiệu quả các giải pháp thúc đẩy phát triển doanh nghiệp và hộ kinh doanh; tập trung phát huy vai trò đầu tàu, dẫn dắt của các đô thị lớn và các cực tăng trưởng để thúc đẩy tăng năng suất lao động, chất lượng và hiệu quả của nền kinh tế.

Tập trung ưu tiên thúc đẩy, nâng cao chất lượng tăng trưởng, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động trên cơ sở giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao phúc lợi xã hội.

Tập trung mọi nỗ lực để sớm hoàn thành, phê duyệt, quyết định các quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh; công khai, minh bạch thông tin về quy hoạch.

Triển khai kịp thời các giải pháp nâng cao tỷ lệ giải ngân các chính sách hỗ trợ thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công, vốn ODA và vốn vay ưu đãi.

Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, thống nhất nhận thức, không để kéo dài, ách tắc những vướng mắc, bất cập về sử dụng kinh phí chi thường xuyên có tính chất đầu tư...

Kiểm soát chặt chẽ bội chi, nợ công, nợ chính phủ, nợ nước ngoài quốc gia, tỷ lệ chi phí trả nợ… trong giới hạn cho phép, tiếp tục cải thiện tín nhiệm quốc gia; Nghiêm túc thực hiện đầy đủ các kết luận, kiến nghị trong Nghị quyết 74/2022/QH15 của Quốc hội về giám sát tối cao việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Triển khai quyết liệt Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025; đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả và thực chất phương án xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém và các dự án, doanh nghiệp thua lỗ.

Tiếp tục quan tâm phát triển thị trường vốn; cải thiện điều kiện tiếp cận tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa; bảo đảm an toàn hoạt động của hệ thống ngân hàng. Rà soát, hoàn thiện hành lang pháp lý, có giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn, bảo mật cho khách hàng nhằm thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt.

Thứ ba, đối với lĩnh vực kinh tế ngành: Khẩn trương phê duyệt, triển khai Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia, Quy hoạch điện 8. Khẩn trương xây dựng, ban hành cơ chế mua bán điện trực tiếp, bảo đảm cung ứng điện cho sản xuất và tiêu dùng. Bố trí đủ nguồn lực, bảo đảm đến năm 2025, hoàn thành việc cấp điện cho người dân, kể cả vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Thực hiện các giải pháp hỗ trợ triển khai các loại hình khu công nghiệp mới (như khu công nghiệp sinh thái, công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, chuyên ngành) nhằm hình thành chuỗi liên kết ngành, nâng cao giá trị gia tăng của sản xuất công nghiệp, năng lực cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa; tận dụng các thị trường hiện có, khai thác các thị trường mới tiềm năng. Tăng cường quản lý, giám sát hàng hóa trên môi trường mạng; tổ chức triển khai Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi), Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi), đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho địa phương nhằm tăng cường quản lý toàn diện giao dịch giữa người mua và người bán trên mạng. Hoàn thiện chính sách quản lý đối với các loại hình thuốc lá thế hệ mới. Trong năm 2024, ban hành Bộ tiêu chí để xác định sản phẩm, hàng hóa của Việt Nam hoặc sản xuất tại Việt Nam; ngăn chặn hiệu quả tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng.

Rà soát, sửa đổi Bộ tiêu chí về nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 bảo đảm phù hợp với từng địa phương, vùng, miền; nghiên cứu có chính sách hỗ trợ sau khi được công nhận xã nông thôn mới. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp. Trong năm 2024, hoàn thành rà soát, phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới các công ty nông, lâm nghiệp...

Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng các dự án hạ tầng giao thông, nhất là các dự án, công trình trọng điểm. Nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư, nhất là các dự án đường bộ cao tốc và phân kỳ đầu tư phù hợp. Trong năm 2024, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan đến hệ thống thu phí điện tử không dừng; xử lý dứt điểm các vướng mắc, bất cập đối với một số dự án BOT. Sớm đầu tư, đưa vào khai thác, sử dụng các trạm dừng nghỉ trên các tuyến đường bộ cao tốc...

Xây dựng dự án Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn, trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7. Trong năm 2024, ban hành Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tiếp tục sửa đổi, hoàn thiện chính sách về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Đẩy mạnh phân cấp, triển khai hiệu quả Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030; đẩy nhanh tiến độ giải ngân gói tín dụng hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội.

Khẩn trương hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Sớm ban hành Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ, Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia. Kiểm tra, giám sát chặt chẽ, xử lý nghiêm việc khai thác khoáng sản trái phép. Tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh...

081120230128-z4859959231258_8f0ec2cd80e2b7432d40116766efcce1.jpg

Thứ tư, đối với lĩnh vực nội chính, tư pháp: Sớm hoàn thành có chất lượng hệ thống vị trí việc làm trong toàn bộ hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương, nhất là trong cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; xây dựng, hoàn thiện khuôn khổ đồng bộ để triển khai kịp thời, hiệu quả phương án cải cách chính sách tiền lương từ ngày 1/7/2024. Có giải pháp đồng bộ để giảm số lượng viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước trên cơ sở đẩy mạnh tự chủ tài chính các đơn vị sự nghiệp công lập.

Sớm trình Quốc hội xem xét, sửa đổi, bổ sung Luật Phòng cháy và chữa cháy và các luật có liên quan bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với phương châm: “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không có đặc quyền, bất kể người đó là ai”. Chủ động dự báo và giải quyết các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, tiếp tục tăng cường đấu tranh các loại tội phạm, nhất là tội phạm “tín dụng đen”, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm xâm hại trẻ em, mua bán người, tội phạm ma túy, tội phạm kinh tế, tham nhũng...

Khẩn trương hoàn thiện hành lang pháp lý, trong đó, đề xuất xây dựng Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân trong năm 2024; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ dữ liệu cá nhân, tăng cường điều tra, xử lý nghiêm các hành vi làm lộ, lọt, mua, bán dữ liệu cá nhân; rà soát, khắc phục các lỗ hổng bảo mật trong các hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu, nhất là cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và căn cước công dân.

Tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố. Nâng cao chất lượng xét xử, giải quyết các loại vụ án, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm. Tăng cường công tác kiểm toán, thanh tra việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, xử lý nghiêm các sai phạm trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, tài sản công; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm toán nhà nước và việc thực hiện các kết luận kiểm toán....

Thứ năm, đối với lĩnh vực văn hóa, xã hội: Quan tâm bố trí nguồn lực cho giáo dục, đào tạo và văn hóa. Xây dựng, trình Quốc hội ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia về chấn hưng, phát triển văn hóa Việt Nam tại kỳ họp gần nhất. Chú trọng phát triển, nâng cao vị thế thể thao thành tích cao của Việt Nam trong khu vực ASEAN và châu Á. Thực hiện hiệu quả Đề án cơ cấu lại ngành du lịch; nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam.

Tiếp tục chuyển dịch phát triển hạ tầng viễn thông truyền thống sang hạ tầng số. Tập trung thực hiện có hiệu quả Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025.

Tăng cường công tác quản lý báo chí, xử lý vi phạm vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thông tin, đặc biệt là tình trạng “báo hóa” trang thông tin điện tử tổng hợp, tạp chí điện tử, mạng xã hội. Sớm xây dựng nghị định về quản lý mạng xã hội; quản lý chặt chẽ các nền tảng số nước ngoài, đẩy mạnh phát triển các nền tảng số trong nước, nhất là các nền tảng số quốc gia để tiếp cận đến đông đảo người dân. Đẩy nhanh việc triển khai quy hoạch báo chí; chú trọng các giải pháp hỗ trợ báo chí phát triển khi thực hiện giai đoạn 2 của Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.

Tiếp tục đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Khẩn trương ban hành Chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, cao đẳng từ năm 2025.

Tăng cường kiểm soát chất lượng, hiệu quả biên soạn, thẩm định và việc phát hành sách giáo khoa; tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giám sát chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa....

Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng thực hiện các chính sách xã hội, gắn với quản lý phát triển xã hội bền vững, giải quyết hài hòa các quan hệ xã hội, xử lý kịp thời và có hiệu quả các rủi ro, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Thực hiện các giải pháp hoàn thiện, phát triển thị trường lao động đồng bộ, hiện đại. Khẩn trương hoàn thành Đề án nâng cao năng lực dự báo cung - cầu lao động; nghiên cứu, xây dựng đề án nâng cao năng suất lao động quốc gia. Kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế hòa giải lao động, trọng tài lao động trong giải quyết tranh chấp lao động.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe Nhân dân. Có giải pháp đột phá giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế tại các bệnh viện công lập; bảo đảm duy trì tỷ lệ tiêm các loại vắc xin trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng trên 90%. Chấn chỉnh và xử lý nghiêm các vi phạm trong mua sắm thuốc, thiết bị y tế và trục lợi Quỹ Bảo hiểm y tế, chỉ định sử dụng dịch vụ y tế quá mức cần thiết trong khám bệnh, chữa bệnh. Đẩy mạnh việc thực hiện chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực trong ngành Y tế....

Thanh Hải