Các Hiệp hội ngành, nghề

Giá điện tăng thêm 4,5%, lợi nhuận nhóm thép, xi măng có thể giảm hơn 20%

Mai Hương {Ngày xuất bản}

Công ty chứng khoán Mirae Asset - Việt Nam (MAS) vừa có đánh giá về tác động của đợt tăng giá điện cuối năm 2023, tới các biến số vĩ mô và lợi nhuận của một số ngành thâm dụng điện.

Trong 10 năm, tính từ 2009 - 2019, giá bán lẻ điện bình quân đã có 10 lần điều chỉnh tăng, mức tăng trung bình giai đoạn này đạt 10%/năm.

chrome_l67yurnudx.png
Nguồn MAS

Điện đang chiếm khoảng 3,5% tổng cấu thành rổ tính CPI nên điện tăng 3% sẽ có tác động trực tiếp khiến CPI tăng 0,105%, còn tăng 4,5% thì CPI tăng 0,158%.

TS. Nguyễn Bích Lâm, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê (Bộ KH&ĐT) đã từng chia sẻ, nếu giá điện tăng 8% khiến tăng trưởng GDP giảm 0,36%, làm cho CPI tăng 0,4 - 0,5% (cả trực tiếp và gián tiếp).

Theo ước tính của Mirae Asset, nếu điện tăng 4,5% thì GDP có thể giảm khoảng 0,2% và CPI tăng 0,25%. Nếu xét mức tăng từ đầu năm, tương ứng giá điện đã tăng 7,6% thì GDP có thể giảm khoảng 0,34% và CPI tăng 0,43%.

Đối với Nngành điện, trên thực tế các công ty ngành điện đã thỏa thuận dài hạn khi ký hợp đồng mua bán điện với EVN, nên việc tăng giá bán điện bình quân trong ngắn hạn chưa thể tác động đến doanh thu doanh nghiệp sản xuất. Cụ thể như Nhiệt điện Phả Lại, Quảng Ninh,… những dự án lớn ký hợp đồng thỏa thuận trong 25 năm, giá mua bán điện được đàm phán qua từng giai đoạn. Với những doanh nghiệp phân phối điện, việc tăng giá điện có thể tác động tích cực, vì hợp đồng đã ký dài hạn với giá rẻ, nay bán giá cao, giúp lợi nhuận doanh nghiệp nhiều khả năng sẽ tăng.

Tuy nhiên, việc tăng giá bán lẻ điện xét trên nhiều phương diện, một số ngành sản xuất sử dụng nhiều điện có thể ảnh hưởng tiêu cực: Xi măng, hóa chất, luyện kim (thép), giấy.

Theo ước tính của MAS, chi phí điện chiếm khoảng 9 - 10% giá vốn hàng bán đối với doanh nghiệp sản xuất thép, mức này cũng tương đương với doanh nghiệp thuộc ngành hóa chất. Riêng lĩnh vực xi măng chiếm khoảng 14 - 15% trên giá vốn hàng bán (GVHB), trừ những doanh nghiệp lớn có lò quay xi măng thì chi phí điện chiếm khoảng 9 - 10% giá vốn hàng bán.

chrome_k3li0pnwwl.png
Nguồn MAS

Với doanh nghiệp sản xuất giấy, ước tính chi phí điện chiếm tỷ trọng thấp hơn một vài ngành khác, chiếm trung bình 4 - 5% trên chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp.

Việc giá bán lẻ điện bình quân tăng 4,5% hoặc 7,6% nếu tính từ đầu năm MAS ước tính tác động lên hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp ảnh hưởng.

chrome_kjyhbqbegi.png
Nguồn MAS

Ước tính được xây dựng trên giả định doanh nghiệp không thể chuyển tiếp sang người tiêu dùng. Khi đó, chi phí điện tăng 4,5% làm cho giá vốn bán hàng tăng thêm, thì tổng lợi nhuận trước thuế (LNTT) của từng ngành có thể giảm tối đa tương ứng là: LNTT ngành thép giảm 23%, LNTT ngành giấy giảm 2%, LNTT ngành xi măng giảm 21%, LNTT ngành hóa chất giảm 1%.

Nếu doanh nghiệp có thể chuyển chi phí điện tăng, bằng cách tăng giá bán cho người tiêu dùng thì có thể làm giảm ảnh hưởng việc gia tăng chi phí đầu vào.

Mai Hương