Chứng khoán

Đảo chiều lợi nhuận, Chứng khoán APG chỉnh danh sách nhà đầu tư mua lô cổ phiếu 770 tỷ đồng

Huyền Châm {Ngày xuất bản}

Để đảm bảo cho đợt chào bán cổ phiếu thành công, HĐQT Chứng khoán APG đã tìm kiếm, đàm phán 2 nhà đầu tư thay thế.

apg-9800.jpeg

Công ty Chứng khoán APG (mã APG) vừa công bố thông tin điều chỉnh bổ sung danh sách nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ.

Theo đó, HĐQT APG thông qua việc điều chỉnh danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được tham gia mua cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã thông qua tại Nghị quyết 30, ngày 30/10.

Cụ thể, nhà đầu tư Nguyễn Thị Tuyết Nga và Nguyễn Đức Anh không còn nằm trong danh sách tham gia mua cổ phiếu APG. Lý do không tham gia vì khả năng thu xếp tài chính.

Để đảm bảo cho đợt chào bán cổ phiếu thành công, HĐQT công ty đã tìm kiếm, đàm phán nhà đầu tư thay thế. Theo đó, hai nhà đầu tư bổ sung là Trịnh Ngọc Sơn và Nông Văn Cường, với tỷ lệ đăng ký mua cổ phiếu APG dự kiến là 6,8 triệu cổ phiếu (tương đương sở hữu sau chào bán 3,04%) và 6,3 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 2,82%).

8 nhà đầu tư còn lại giữ nguyên gồm 6 nhà đầu tư cá nhân trong nước, 1 nhà đầu tư cá nhân nước ngoài và 1 tổ chức là Quỹ đầu tư FPT Capital. Tổng cộng 10 nhà đầu tư dự kiến mua 70 triệu cổ phiếu APG.

Trước đó, ngày 30/10, HĐQT APG công bố nghị quyết về việc phát hành riêng lẻ 70 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. Giá chào bán dự kiến 11.000 đồng/CP. Thời gian phát hành trong quý IV/2023.

Về phương án sử dụng vốn, số tiền 770 tỷ đồng dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu, công ty chứng khoán này dự tính chi 500 tỷ đồng cho hoạt động tự doanh chứng khoán 170 tỷ đồng cho đầu tư kinh doanh các loại giấy tờ có giá ngắn hạn trên thị trường; 100 tỷ đồng cho các hoạt động đầu tư dài hạn khác.

Về kết quả kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm nay, tổng doanh thu hoạt động của APG đạt hơn 224 tỷ đồng, tăng 23,8% so với cùng kỳ. Tổng lợi nhuận trước thuế đạt xấp xỉ 130 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ là âm 48 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế là 102 tỷ đồng.

Năm 2023, công ty lên kế hoạch kinh doanh với doanh thu là 280 tỷ đồng, tăng hơn 51% so với thực hiện năm 2022; lãi trước thuế 150 tỷ đồng. Như vậy sau 9 tháng, APG đã thực hiện khoảng 80% mục tiêu doanh thu và 86% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.

Đóng cửa giao dịch phiên sáng nay (ngày 15/11), giá cổ phiếu APG ở mức 9.860 đồng/CP, vẫn dưới mệnh giá và thấp hơn so với mức giá dự kiến chào bán cổ phiếu riêng lẻ 11.000 đồng/CP.

Huyền Châm