Pháp luật - Nghiệp vụ

Tập đoàn Nam Cường bị xử phạt vì không công bố thông tin trái phiếu

Bảo Vy {Ngày xuất bản}

Bên cạnh Tập đoàn Nam Cường, Uỷ ban Chứng khoán còn xử phạt một số doanh nghiệp khác là Công ty CP Thủy điện Nậm La, Công ty CP Thủy điện Nậm Pia và Công ty CP Quốc tế Ngàn Phố do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty CP Tập Đoàn Nam Cường Hà Nội.

Theo đó, doanh nghiệp này bị phạt tiền 85 triệu đồng, vì không công bố thông tin theo quy định pháp luật. Công ty không gửi nội dung công bố thông tin cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với Báo cáo tài chính bán niên năm 2022, năm 2021, bán niên năm 2021; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên năm 2022, năm 2021, bán niên năm 2021; Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên năm 2022, năm 2021, bán niên năm 2021.

Trên trang công bố thông tin về trái phiếu cho thấy, Tập đoàn Nam Cường đã công bố các thông tin báo cáo tài chính bán niên năm 2023, báo cáo tình hình thanh toán gốc lãi bán niên năm 2023, báo cáo tài chính bán niên năm 2022, báo cáo tài chính năm 2022, báo cáo tình hình thanh toán gốc lãi năm 2022.

Theo công bố mới nhất về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu, lô trái phiếu NAMCUONG_BOND2018_1 do Nam Cường phát hành có kỳ hạn 5 năm, ngày phát hành là 28/12/2018, như vậy sẽ đáo hạn vào 28/12/2023. Giá trị phát hành ban đầu của lô trái phiếu này là 718 tỷ đồng và giá trị đang lưu hành còn 338,5 tỷ đồng.

Công ty CP Tập đoàn Nam Cường Hà Nội được thành lập từ năm 1984 và hiện được biết đến là chủ đầu tư của nhiều dự án khu đô thị quy mô lớn tại khu vực phía Bắc, như: Khu đô thị Dương Nội tại quận Hà Đông, TP Hà Nội (197 ha); Khu đô thị phía Tây tại TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương (595 ha); Khu đô thị phía Đông tại TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương (138 ha); Khu đô thị Mỹ Trung bỏ hoang tại TP Nam Định, tỉnh Nam Định (191,5 ha)…

Ngoài ra, doanh nghiệp này còn sở hữu một loạt khách sạn tại các tỉnh, như: Khách sạn Nam Cường Hải Phòng, Khách sạn Nam Cường Nam Định, Khách sạn và Resort Nam Cường Đồ Sơn (TP Hải Phòng), Khách sạn Nam Cường Dương Nội, Khách sạn Nam Cường Hải Dương hay Khách sạn Nam Cường Phú Quốc….

screenshot-2023-11-17-at-10.04.16.png
Thông tin về trái phiếu của Tập đoàn Nam Cường

Năm 2022, Nam Cường báo lãi sau thuế đạt 1.168 tỷ đồng, giảm 30% so với năm 2021. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu cũng giảm từ 23,85% xuống còn 15,18%.

Ngoài Nam Cường, UBCKNN cũng phạt Công ty CP Thủy điện Nậm La, Công ty CP Thủy điện Nậm Pia và Công ty CP Quốc tế Ngàn Phố 85 triệu đồng vì không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Công ty CP Thủy điện Nậm La không gửi nội dung công bố thông tin cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với Báo cáo tài chính năm 2021, bán niên năm 2022; Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2021, bán niên năm 2022; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2021, bán niên 2022.

Trong khi đó, Công ty CP Quốc tế Ngàn Phố không gửi nội dung công bố thông tin cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với Báo cáo tài chính bán niên năm 2022; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên năm 2022; Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên năm 2022.

Công ty CP Thủy điện Nậm Pia vi phạm do không gửi nội dung công bố thông tin cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với Báo cáo tài chính năm 2020, năm 2021, bán niên năm 2021, bán niên năm 2022; Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên năm 2020, năm 2021, bán niên năm 2021, bán niên năm 2022; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2020, năm 2021, bán niên năm 2021, bán niên năm 2022. Công ty gửi nội dung công bố thông tin không đúng thời hạn cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc hoàn tất mua lại trái phiếu trước hạn đối với mã trái phiếu SNP.BOND.2019.

Bảo Vy