Chứng khoán

Kết quả thay đổi danh mục ETF kỳ quý IV/2023: Săn đón NVL, chốt lời HPG

Quỳnh Dương 13/12/2023 07:01

FTSE Russell và MVIS đã công bố kết quả danh mục các chỉ số mới. Danh mục mới sẽ có hiệu lực từ ngày 18/12, do đó các quỹ ETF liên quan sẽ cần hoàn thành tái cơ cấu danh mục vào ngày 15/12 tới đây.

Theo đó, chỉ số FTSE Vietnam Index thêm NVL, PDR, không có cổ phiếu nào bị loại.

Quỹ FTSE Vietnam Swap UCITS ETF, lấy FTSE Vietnam Index làm chỉ số cơ sở, hiện có tổng giá trị tài sản là 353 triệu USD. Tổng giá trị tài sản quỹ đã tăng 46% so với đầu năm, trong đó giá trị vốn vào ròng là 63 triệu USD, NAV cũng tăng 5% so với đầu năm.

0001.jpg

SSI Research ước tính quỹ sẽ mua vào khoảng 10 triệu cổ phiếu NVL (tỷ trọng 2,09%) và 5,6 triệu cổ phiếu PDR (tỷ trọng 1,86%).

Một số thay đổi trong tỷ trọng danh mục chỉ số FTSE Vietnam Index và giao dịch của quỹ FTSE Vietnam Swap UCITS ETF đáng chú ý do SSI Research ước tính như sau: bán ra gần 1,2 triệu cổ phiếu HPG (hạ tỷ trọng từ 14,52% xuống còn 14,14%), hơn 1,23 triệu cổ phiếu VIC (hạ tỷ trọng từ 9,72% xuống còn 9,10%), hơn 1,21 triệu cổ phiếu SSI (hạ tỷ trọng từ 7,03% xuống còn 6,57%).

Trong khi đó, FTSE Vietnam All-share Index thêm vào FTS, NVL, loại BVH, NT2, PHR. Tuy nhiên, hiện tại không có ETF nào trực tiếp sử dụng chỉ số này nên các thay đổi này không ảnh hưởng tới các cổ phiếu.

Chỉ số MarketVector Vietnam Local Index sẽ thêm vào CEO và không loại cổ phiếu nào. Danh mục chỉ số sẽ bao gồm 43 cổ phiếu.

0002.jpg
Quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF, lấy MarketVector Vietnam Local Index làm chỉ số tham chiếu, đang có tổng giá trị tài sản 560,6 triệu USD. Tổng giá trị tài sản quỹ đã tăng 36% so với đầu năm, trong đó giá trị vốn vào ròng là 73,8 triệu USD và NAV tăng 15,9% so với đầu năm.

SSI Research ước tính ước tính quỹ sẽ mua vào khoảng 6,8 triệu cổ phiếu CEO (tỷ trọng 1,17%).

Bên cạnh đó, VanEck Vectors Vietnam ETF được dự báo sẽ mua vào gần 5,66 triệu cổ phiếu VIC (nâng tỷ trọng từ 6,21% lên 8%), hơn 2,58 triệu cổ phiếu VNM (nâng tỷ trọng từ 6,69% lên 8%), gần 2,2 triệu cổ phiếu VHM (nâng tỷ trọng từ 6,36% lên 7%).

Ở chiều ngược lại, quỹ này dự kiến sẽ bán ra 2,08 triệu cổ phiếu HPG (hạ tỷ trọng từ 6,92% xuống còn 6,5%), 1,92 triệu cổ phiếu SSI (hạ tỷ trọng từ 5,96% xuống còn 5,5%).

0003.jpg
Tổng hợp thay đổi về số lượng cổ phiếu mua bán của quỹ FTSE Vietnam Swap UCITS ETF và VanEck Vectors Vietnam ETF (dữ liệu tính đến ngày 8/12/2023)

Quỳnh Dương